Går individualism och solidaritet att förena?

Sverige är ett av världens allra mest individualiserade länder. Det visar resultaten från den världsomfattande attitydundersökningen World Value Survey (WVS). Läs mer

Vad skiljer analog kultur från digital?

Analog och digital kultur hänger intimt samman med olika historiska epoker. Finns det något som binder dem till kollektiva eller individualistiska kulturer? Läs mer

Ekonomisk morgonrodnad i Mittens rike

Bokomslag

Är det inte en smula märkvärdigt att Fredrik Reinfeldt så ofta talar om hur Moderaterna ska framstå som det statsbärande partiet? Är det inte anmärkningsvärt vilken ångest han och hans partiledning tycks ha inför att redovisa varifrån partiet får sina ekonomiska bidrag? Är det kanske helt logiskt att partiet i sitt nya idéprogram försöker framställa sig som bärare av en ärorik frihetstradition, innefattande bland annat införandet av allmän rösträtt och kamp mot apartheid? Läs mer