Tar diskussioner på allvar

Detet. Jaget. Överjaget. T.o.m Självet och Varat. Den freudianska Berättelsen är full av topografiska begrepp, ett slags ”inre instanser” vars substans inte kan prövas och vars definitioner snabbt blir alltmer utflytande i fackpressen. Läs mer

Ny tvåspråkig kulturtidskrift

Den ny tidskriften Sheriffi är på både finska och svenska, vilket jag tycker är ovanligt bra då den når både svenskspråkiga läsare och även finländare som har problem med att förstå sitt eget modersmål.
Själva definierar de sig som Sverigefinsk, finsk och finlandssvensk kultur på två språk. Inte bara målgruppen blir bredare med den definitionen – det ger ju självklart också mer att skriva om. Läs mer

Tidskrift för subversiv kultur

Subaltern har i sitt nysläpp temat utopier, men finns här någon skribent som är galen nog för att tro på en, som talar sig kläder av sig sin iver, som vill ha andra dskallar med sig, finns här någon som gör sina livs manifest eller utopiutförropar sig till galen sektledare och dalkjusans ledande härold. Läs mer

Ny tidning för språkintresserade

Inte länge sedan alls tillhanda kom Tidningen Kulthören till. Nu har vi särpräglade Språktidningen i tur och tryck. Hur helst, den är lite så där si som så, lovvärd till idé, det är kanske dagens välsignelse med en enkomtidning om svenskan och språkfrågor i tiden, men den slår lite ner av ganska glättigt, spretar i ämnen, leker där var sandlådan är för närmsta ögon, som det verkar, snärtigt mer än helt mättande, näringsgraden låg, det tycks inte heller så mycket i den, trycks inte så mycket i den trots sidor, å andra sidan är det få (snarast inga) tidningar där man har att kräva ett just för sig av lämpligt innehåll om önskeläsningens god suck. Läs mer

Östpoesi som inte känns drabbande

Men varför svider inte de medverkande poeternas språk? Med bidrag av Natalja Antonova, Igor Belov, Béla Javorksy, Sándor Kányádi, Sergej Michajlov. Läs mer

Bortom kartornas tvådimensionella värld

”Alltför ofta framstår den offentliga och mediala debatten som en monolog, som slutna rum och hånande miner. För många är det viktigt att bevara detta kvalificerade ovetande. För oss är det viktigt att utmana det.” Läs mer

Femkul ritar om Europakartan

Säg ”feministisk kulturtidskrift” och många tänker på Bang. All ära åt Bang, men det finns fler läsvärda feministiska kulturtidskrifter, femkul till exempel. Läs mer

Genom svårigheter till stjärnorna

” Du frågar vad som är meningen med den. Du skall få höra. För det första skall den samla och väcka, lysa och upplysa. Vara en ledstjärna för alla famlande, frågande, tvekande femininer. Öppna deras ögon för att de ha fädernesland och modersmål och medmänniskor och inte endast man och barn och tre rum och jungfru. Ty de som ha allt det där äro de värsta.”
Läs mer

Fantasins och skrivarlustens debutantologi

”…att ingenting kan vara ”fel” när man skriver kreativt, att varje individ har rätten till sina egna alster och att ingen kan komma och säga att det man skapar inte duger…”
Läs mer

Ajgi lever vidare genom sin poesi

Läsaren blir inte ledd eller uppfordrad, man samtalar med honom som med en jämlike, skriver poeten Gennadij Ajgi i sin essä Sömn-och-poesi (översatt från ryskan av Annika Bäckström) som finns med i tidskriften Ariel nr 3-4 2006. Ytterligare essäer, samtal och artiklar av Ajgi kommer i svensk översättning (av Annika Bäckström och Mikael Nydahl) till vintern, i boken Samtal på avstånd. Läs mer