Papperslöst

Under nittiotalet var det mycket prat om ”det papperslösa kontoret”. Datorerna skulle göra alla pappersutskrifter onödiga. Vi skulle inte behöva spara papper i pärmar. Läs mer