Mot en sannare litteratur?

Johan Svedjedal – Ner med allt?
Sektion: Böcker

Litteraturvetaren i Uppsala Johan Svedjedal ger sig själv ett rätt avgränsat uppdrag för essäsamlingen Ner med allt?: utreda förhållandet till demokratin Läs mer

Dödsdans på pränt

Christopher Hitchens – Att dö
Sektion: Böcker

Foto på Christopher HitchensDen brittisk-amerikanske journalisten och författaren Christopher Hitchens avled i cancer i december 2011. Beskeded om att han drabbats av sjukdomen fick han ett och ett halvt år tidigare, i juni 2010. Läs mer

Till den samarbetande människan

Göran Greider – Den solidariska genen
Sektion: Böcker

Den ledande tesen i Göran Greiders idéhistoriska debattbok Den solidariska genen är att den nyliberala trenden nu ebbar ut Läs mer

Anklagelseskrift mot nygirigheten

Kristian Lundberg – Det här är inte mitt land
Sektion: Böcker

Foto Kristian LundbergAtt bemannings”-anställningarna” gör människor absolut rättslösa och därmed i en blink spränger den arbetsrätt det tog svensk arbetarrörelse ett par generationer att bygga upp genom avtal, kontrollinstanser, tålamod istället för proletariatets diktatur. Läs mer

Fridegårds soldat från bondebygden – 1961 och nu

Skeppsbild

Fartyget var jättelikt och det omålade ekträt glänste dovt som guld i solen. Backdäckets framkant var kungligt ultramarinblå, det resta galjonslejonet i strålande guld, kanonportarnas maskaroner i guld mot klarrött, masterna skyhöga med buktiga segel. Läs mer

Elisabeth Rynells ur-sinne

Sektion: Böcker

Foto på Elisabeth RynellI en obetalbar scen från Elisabeth Rynells nyutkomna essäsamling Skrivandets sinne  ligger Sara Lidman nära döden på Umeå lasarett, trebäddsrum med skärmar mellan sängarna. Läs mer

En smärtsam text

Sektion: Böcker

Att komponera en skönlitterär text. Att blanda olika stilar, eller kanske genrer, till en helhet så som kanadensiska Anne Carson gör i Makens skönhet, ser jag som något av ett vågspel som verkligen kräver sin författare. Läs mer

Ett försök att väcka Norrlandsfrågan

Sektion: Böcker

Redan under Sveriges stormaktstid på 1600-talet utbrast Axel Oxenstierna: ”I Norrland hafva vi ett Indien” – och slog an tonen för hur centralmakten skulle komma att betrakta landsändan under de kommande fyrahundra åren. Som en koloni inom landets gränser. Där det t ex har funnits tankar på att förslava samerna. Po Tidholm menar att så mycket egentligen inte har förändrats. Läs mer

Med kritisk blick på samhället

Sektion: Böcker

När jag slår mig ner vid datorn för att skriva den här recensionen börjar jag med att kolla de stora tidningarnas hemsidor. Det visar sig att i Dagens Nyheter finns en lång intervju med Nina Björk. Läs mer

Lindgrens viskningar till Palme

I dessa dagar, då man återskapar Olof Palme och gör honom till en politisk kraft, kan ett författarvittnesmål vara av intresse. Följande är citat ur Torgny Lindgrens Minnen 2010: Läs mer