Vad lär vi av Europas revolutioner?

Håkan Arvidsson – Europas revolutioner
böcker.vinjett

Håkan Arvidsson föddes 1943, kom som student till Lund och var under ett årtionde aktiv i den revolutionära vänstern där.  Demonstrationerna mot firandet av universitetets 300-årsjubileum år 1968 var en tidig höjdpunkt i kampen mot det kapitalistiska samhället. Läs mer

Mot en sannare litteratur?

Johan Svedjedal – Ner med allt?
böcker.vinjett

Litteraturvetaren i Uppsala Johan Svedjedal ger sig själv ett rätt avgränsat uppdrag för essäsamlingen Ner med allt?: utreda förhållandet till demokratin Läs mer

Dödsdans på pränt

Christopher Hitchens – Att dö
böcker.vinjett

Foto på Christopher HitchensDen brittisk-amerikanske journalisten och författaren Christopher Hitchens avled i cancer i december 2011. Beskeded om att han drabbats av sjukdomen fick han ett och ett halvt år tidigare, i juni 2010. Läs mer

Till den samarbetande människan

Göran Greider – Den solidariska genen
böcker.vinjett

Den ledande tesen i Göran Greiders idéhistoriska debattbok Den solidariska genen är att den nyliberala trenden nu ebbar ut Läs mer

Anklagelseskrift mot nygirigheten

Kristian Lundberg – Det här är inte mitt land
böcker.vinjett

Foto Kristian LundbergAtt bemannings”-anställningarna” gör människor absolut rättslösa och därmed i en blink spränger den arbetsrätt det tog svensk arbetarrörelse ett par generationer att bygga upp genom avtal, kontrollinstanser, tålamod istället för proletariatets diktatur. Läs mer

Fridegårds soldat från bondebygden – 1961 och nu

Skeppsbild

Fartyget var jättelikt och det omålade ekträt glänste dovt som guld i solen. Backdäckets framkant var kungligt ultramarinblå, det resta galjonslejonet i strålande guld, kanonportarnas maskaroner i guld mot klarrött, masterna skyhöga med buktiga segel. Läs mer

Elisabeth Rynells ur-sinne

böcker.vinjett

Foto på Elisabeth RynellI en obetalbar scen från Elisabeth Rynells nyutkomna essäsamling Skrivandets sinne  ligger Sara Lidman nära döden på Umeå lasarett, trebäddsrum med skärmar mellan sängarna. Läs mer

En smärtsam text

böcker.vinjett

Att komponera en skönlitterär text. Att blanda olika stilar, eller kanske genrer, till en helhet så som kanadensiska Anne Carson gör i Makens skönhet, ser jag som något av ett vågspel som verkligen kräver sin författare. Läs mer

Ett försök att väcka Norrlandsfrågan

böcker.vinjett

Redan under Sveriges stormaktstid på 1600-talet utbrast Axel Oxenstierna: ”I Norrland hafva vi ett Indien” – och slog an tonen för hur centralmakten skulle komma att betrakta landsändan under de kommande fyrahundra åren. Som en koloni inom landets gränser. Där det t ex har funnits tankar på att förslava samerna. Po Tidholm menar att så mycket egentligen inte har förändrats. Läs mer

Med kritisk blick på samhället

böcker.vinjett

När jag slår mig ner vid datorn för att skriva den här recensionen börjar jag med att kolla de stora tidningarnas hemsidor. Det visar sig att i Dagens Nyheter finns en lång intervju med Nina Björk. Läs mer