Med känsla för de små detaljerna

Sara Danius – Husmoderns död och andra texter

Sara Maria Danius, född den 5 april 1962, professor i litteraturvetenskap, essäist, kritiker, ledamot av Svenska Akademien sedan 2013. En stor del av den akademiska karriären förlagd till USA där hon vistades under tio år. Läs mer

Sebalds heroism mot glömskan

bokomslag

W G Sebald har kallats förintelseförfattare, dels för att han ständigt återkommer till den frånvaro av kollektivt minne från nazitiden som präglat efterkrigstyskland, dels för att de han skriver om som flyktingar, emigranter ofta har sin livshistoria bestämd av förintelselägren. Läs mer

Vad lär vi av Europas revolutioner?

Håkan Arvidsson – Europas revolutioner
Bokomslag

Håkan Arvidsson föddes 1943, kom som student till Lund och var under ett årtionde aktiv i den revolutionära vänstern där.  Demonstrationerna mot firandet av universitetets 300-årsjubileum år 1968 var en tidig höjdpunkt i kampen mot det kapitalistiska samhället. Läs mer

Mot en sannare litteratur?

Johan Svedjedal – Ner med allt?
Bokomslag

Litteraturvetaren i Uppsala Johan Svedjedal ger sig själv ett rätt avgränsat uppdrag för essäsamlingen Ner med allt?: utreda förhållandet till demokratin Läs mer

Dödsdans på pränt

Christopher Hitchens – Att dö
Foto på Christopher Hitchens

Foto på Christopher HitchensDen brittisk-amerikanske journalisten och författaren Christopher Hitchens avled i cancer i december 2011. Beskeded om att han drabbats av sjukdomen fick han ett och ett halvt år tidigare, i juni 2010. Läs mer

Till den samarbetande människan

Göran Greider – Den solidariska genen
Bokomslag

Den ledande tesen i Göran Greiders idéhistoriska debattbok Den solidariska genen är att den nyliberala trenden nu ebbar ut Läs mer

Anklagelseskrift mot nygirigheten

Kristian Lundberg – Det här är inte mitt land
Bokomslag

Foto Kristian LundbergAtt bemannings”-anställningarna” gör människor absolut rättslösa och därmed i en blink spränger den arbetsrätt det tog svensk arbetarrörelse ett par generationer att bygga upp genom avtal, kontrollinstanser, tålamod istället för proletariatets diktatur. Läs mer

Fridegårds soldat från bondebygden – 1961 och nu

Skeppsbild

Fartyget var jättelikt och det omålade ekträt glänste dovt som guld i solen. Backdäckets framkant var kungligt ultramarinblå, det resta galjonslejonet i strålande guld, kanonportarnas maskaroner i guld mot klarrött, masterna skyhöga med buktiga segel. Läs mer

Elisabeth Rynells ur-sinne

Bokomslag

Foto på Elisabeth RynellI en obetalbar scen från Elisabeth Rynells nyutkomna essäsamling Skrivandets sinne  ligger Sara Lidman nära döden på Umeå lasarett, trebäddsrum med skärmar mellan sängarna. Läs mer

En smärtsam text

bokomslag

Att komponera en skönlitterär text. Att blanda olika stilar, eller kanske genrer, till en helhet så som kanadensiska Anne Carson gör i Makens skönhet, ser jag som något av ett vågspel som verkligen kräver sin författare. Läs mer