En guide för dig som vill diskutera utbildning

Under några år under det tidiga 1980-talet anordnades vid Wenner-Gren Center seminarier under rubriken Skolans och den högre utbildningens problem. Av någon anledning fick Centrum för tvärvetenskapliga studier av människans villkor vid Göteborgs universitet en inbjudan, och jag som var en enkel administratör därstädes kom därför att tillbringa ett antal mycket intressanta timmar tillsammans med dåtidens ledande utbildningspolitiker, universitetsrektorer, näringslivschefer och en del professorer, framför allt från Uppsalas, Lunds och Stockholms universitet. Läs mer

Utbildning är en fråga om befrielse

”Det skulle vara möjligt att kalla allt det som under livet påverkar oss för bildning. Men i så fall skulle begreppet bli ohanterligt. Den vanliga innebörden har med kunskap att göra. Låt oss säga: Bildning är inbegreppet av de kunskaper som på en genomgripande och djupgående sätt präglar en människa. Det mesta vi lär oss är tillfälligt och försvinner till synes spårlöst. Annat kan bli liggande som värdelöst grus i minnet. Men det finns också kunskaper som förändrar oss. De rubbar eller fördjupar världsbild och livssyn, de öppnar nya horisonter, de ger oss ett nytt sätt att tänka eller bekräftar det som vi anat eller misstänkt eller önskat oss. De blir föremål för vår reflektion, de berikar vår upplevelse av själva tillvaron, de får oss att se andra människor på ett annat sätt. De ger oss kort sagt en rikare tillvaro. Säkert gör de oss bättre i vårt yrke. Obetingat blir vi intressantare för våra medmänniskor.” Läs mer

Lärare blir grosshandlare?

Sven-Eric Liedman diskuterar i sin bok Hets! grundläggande frågor om utbildningssystemet. Men hur landar frågorna där eleverna och studenterna finns? Vi sökte indirekt svaret på Pedagogen i Göteborg, där nya lärare utbildas. Inga Wernersson försökte ge svar. Hon är professor på institutionen för Pedagogik och specialpedagogik och forskar främst på genusaspekter. Läs mer

Fantasins bin och verklighetens kupa

Här nedan bjuder vi på det åttonde och sista kapitlet i Sven-Eric Liedmans bok Hets!. Boken är utgiven av Albert Bonniers Förlag. Läs mer

Möte med Per Oscarsson

Sommaren 1989 gjorde jag ett reportage för tidningen Arbetet om inspelningen av filmen 1939 uppe i norra Dalsland. Speciellt tillmötesgående visade sig Per Oscarsson mot fotografen och mig. När Oscarsson på hösten 1989 gjorde comeback på teaterscenen efter många år ville jag därför göra en längre intervju med honom. Det fick vänta till efter jul, eftersom han under tiden han spelade på teatern var så koncentrerad på det att ha inte ville ge intervjuer.

Den här intervjun med Per Oscarsson gjorde jag alltså på nyåret 1990, egentligen för dåvarande LO-tidningens kulturbilaga. Av någon anledning, som jag nu inte minns, blev den aldrig publicerad. Vad jag minns är Oscarssons enorma värme och hans något hemlighetsfulla avslöjanden om att han var i färd med att skriva själv. Om att han hade något på gång. Läs mer

Hasta la vista, Baby!

Kim hängde och sprätte som nåt gammalt spöke i sin sele från taket. Kim var CP. Inte i den överförda och felaktiga meningen som okunniga och ignoranta människor ibland använder. Det här var på riktigt. Cerebral Pares så det stänkte om det. Läs mer

Jultal till lärarstudenter

Jag går rakt på sak.
Jag står för ett nytt betygsystem, som visar skolans elever hur de stegvis, med korta i stället för långa steg, kan bli belönade med högre betyg för sitt arbete. Läs mer

Björn Gustavsson – vem är du?

Björn Gustavsson har skrivit en samling av små betraktelser över tillståndet i världen, med Rättvik som utsiktsplats. Det har blivit en diger samling små betraktelser på närmare 400 sidor, under åren 2007–2010. Vi i Alba.nu tyckte att texterna var kärnfulla och att de ganska korta avsnitten bildar en spännande helhet. Några smakprov på innehållet hittar du på en särskild avdelning i Alba.nu. Läs mer

Samhället förändrar även naturvetenskapen

Debatten om universitetets framtid delar gärna upp sig längs några olika stråk. I ett spår pratas det om den allt viktigare utbildningen, men kanske inte så mycket om bildning. Här flockas inte minst utbildningspolitiker. Bland humanisterna däremot tar man gärna sin utgångspunkt i frågan om bildningens framtid. Humanisterna själva känner ofta att de hamnat i strykklass och blivit nedvärderade. Sedan länge råder däremot stor tillförsikt hos medicinare och naturvetare/teknologer. De kan vara trygga i att deras verksamhet utgör modellen för vad som idag är vetenskap. Läs mer

Så utövas makten

Vilken väg går universitetet? Är trenderna i Sverige desamma som i övriga världen? Nästan alla frågor av det slaget väcker följdfrågor, som vilka som har intressen av förändringar. Är det identifierbara personer man ska rikta in sig på eller är det förändringar inom ekonomin som mest påverkar utvecklingen? Så kan man skala av skikt efter skikt i sina frågeställningar. Till slut hamnar man i kärnfrågor som nästan alltid handlar om makt. Läs mer