Kaotisk filminspelning hos Hammarén

Slafsigt skriven rapport här, men mötte regissören, begåvningen, personligheten, röksvampen, som skall göra hammarénbokbaserad långfilm. Jag kommer fram i tid till Skatudden, han kommer med vikingfärjan. Läs mer

Om alba.nu

Nättidningen Alba.nu  är till största delen ett ideellt projekt. Tidskriften ägs och drivs av frilansjournalisterna Siri Reuterstrand och Christer Wigerfelt (ansv. utg). Alba.nu har funnits sedan 1996, vårt första nummer utkom i januari 1997. Du kan nå oss via red@alba.nu eller via vanlig post: Alba.nu c/o Knockout Reportage Andra Långgatan 20 413 28 Göteborg Vi tar gärna emot synpunkte Läs mer

Folkbildningens viktiga utmaningar

Det är en välkänd tanke att demokrati kräver bildade medborgare. Demokrati är dock inte givet en gång för alla, utan måste ständigt reproduceras. Om vi inte gör det finns risken att demokratin går förlorad. Vi behöver också medborgare som engagerar sig i demokratiska frågor. Men ett sådant engagemang är inte heller givet utan vi måste alla fostras in i ett sådant aktivt medborgarskap. Läs mer

Hållbar utveckling kräver kunskap om naturen

När jag har lyssnat till Bengt Göransson inser jag att jag är divergent. Jag hoppar lite hit och dit och har nog lite av konstnärssjäl i mig. Våren är rätt årstid för det, nu händer så otroligt mycket. Alla fåglar och insekter får mig att titta hit och dit, känner dofter, hör saker. Det känns i kroppen. Läs mer

Folkbildningens väg till global bildning

Den nordiska folkbildningen ser olika ut i de nordiska länderna. Den bygger på olika nationella traditioner och olika former av inflytanden ifrån andra länder, till en början mest från tysk kultur. Grundtvigs främsta inspiratör var Gottfried Herder, en av romantikens förgrundsgestalter. Här är nationen genom gemensamt språk och kultur den centrala enheten för skapandet av folklig bildning, folket sett som bärare av det sant nationella. Läs mer

Har folkbildningen blivit en dinosaurie?

Jag skulle vilja börja med att berätta om ett möte i tunnelbanan när jag var minister och åkte hem från Gamla Stan mot Hökarängen där jag bor. En man kommer fram till mig och frågar om jag är kulturminister. Bor du där ute, frågade han, och jag svarade ja. Läs mer

Naturligt att skolan förändras

Skolvärlden befinner sig i ett förändringstillstånd. Den är en stor och komplex arbetsplats som kräver tvärvetenskapligt och ämnesöverskridande arbete, kommunikation och dialog. Läs mer

Lindgrens viskningar till Palme

I dessa dagar, då man återskapar Olof Palme och gör honom till en politisk kraft, kan ett författarvittnesmål vara av intresse. Följande är citat ur Torgny Lindgrens Minnen 2010: Läs mer

Idé och psykologi hos Nordenhök

En nyckelscen i Hanna Nordenhöks lyriska roman Promenaderna i Dalby Hage är när Marta ”börjar blöda” i tonåren. Mamman har hittat hennes ”brunfläckade underbyxor” och lagt dem prydligt vikta på dottersängen. Modern rör sig ”olycksbådande… närmast förföljer” samtidigt som hon fäller en i denna akademiskt borgerliga miljö typisk ”hurtig” , absurt komisk, liksom förvirrad kommentar: ”Välkommen i det gröna”. Läs mer

Därför blev Lara Logan angripen

Det välkända amerikanska TV stjärna Lara Logan misshandlades och utsattes för sexuella övergrepp när hon bevakade firandet på Tahrirtorget i Kairo, strax efter att landets president Hosni Mubarak avgick. Läs mer