Videokrönika:
Catharina Thörn

Kollage. Förstoring

[120209] Catharina Thörn är sociolog och har forskat på olika aspekter av stadens livsvillkor, som hemlöshet. Hon har även för några år sedan engagerat sig som aktiv medborgare i Dialog Södra Älvstranden.

Catharina Thörn om gentrifiering, segregering och demokrati.

Bonusbild: Finn fem fel – minst!
Av Ida Gudmundsson

Kollage på gentrifiering

Staden byter karaktär och element tillkommer, försvinner och byts ut. Det kan vara svårt att se kopplingen mellan dessa förändringar, men de sker ofta inte av en slump. Ser du förändringarna i staden? Vad betyder dem?

Finn fem fel är ett pedagogiskt sätt att diskutera förändringar i staden. Dels är det en rolig utmaning att hitta förändringarna och dels är det intressant att fundera kring vad dessa förändringar betyder – vad de har för koppling till varandra, om det är förbättringar eller försämringar och i så fall, för vem. Det ringar in vad diskussionen kring gentrifiering handlar om och blir ett redskap för att förstå staden.
Förstora bilden

▪ Catharina Thörn