Videokrönika:
Catharina Thörn

Kollage. Förstoring

[120209] Catharina Thörn är sociolog och har forskat på olika aspekter av stadens livsvillkor, som hemlöshet. Hon har även för några år sedan engagerat sig som aktiv medborgare i Dialog Södra Älvstranden.

Catharina Thörn om gentrifiering, segregering och demokrati.

Bonusbild: Finn fem fel – minst!
Av Ida Gudmundsson

Kollage på gentrifiering

Staden byter karaktär och element tillkommer, försvinner och byts ut. Det kan vara svårt att se kopplingen mellan dessa förändringar, men de sker ofta inte av en slump. Ser du förändringarna i staden? Vad betyder dem?

Finn fem fel är ett pedagogiskt sätt att diskutera förändringar i staden. Dels är det en rolig utmaning att hitta förändringarna och dels är det intressant att fundera kring vad dessa förändringar betyder – vad de har för koppling till varandra, om det är förbättringar eller försämringar och i så fall, för vem. Det ringar in vad diskussionen kring gentrifiering handlar om och blir ett redskap för att förstå staden.
Förstora bilden

▪ Catharina Thörn

Videokrönikor 2011
Eva-Lotta Hultén
om nyfikenhet och lärande

Sven-Eric Liedman
om samtiden – finns den?

Eva-Lotta Hultén
om vikten av hemodling

Sven-Eric Liedman
om kunskapens irrvägar

Eva-Lotta Hultén
Kan vi lita på våra medier?

Sven-Eric Liedman
går till botten med det ytliga begreppet glamour

Videokrönikor 2010
Bengt Göransson diskuterar i fem krönikor viktiga grunder för ett demokratiskt samhälle.

 

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: