Video: Ingvar Johansson ser Marx som utdaterad

Ingvar Johansson

[160118] Ingvar Johansson är professor emeritus i teoretisk filosofi vid Umeå universitet. En del av sin tid har han ägnat sig år Karl Marx och hans teorier om kapitalismens väsen.

Under många år medverkade han i den marxistiska tidskriften Zenit. Han anser idag att tiden har sprungit ifrån Kapitalets analys av det kapitalistiska samhället.

Han vänder sig även emot Sven-Eric Liedmans analys att den marxism som den presenterades under 1900-talet egentligen borde kallas engelsism. Kritiken har han presenterat i skriften En död Marx, en åldrad Liedman och dagens unga vänster, utgiven av Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg.

Skriften kan gratis laddas ner på tankeverksamheten.se

[Tid: 16,24 min]

Video: Har Karl Marx och hans verk Kapitalet något att säga om dagens samhällsutveckling? (Del 5)

▪ Christer Wigerfelt

Video: Har Karl Marx och hans verk Kapitalet något att säga om dagens samhällsutveckling? (Del 4)
Johan Lönnroth räknar på Karl Marx

Video: Har Karl Marx och hans verk Kapitalet något att säga om dagens samhällsutveckling? (Del 3)
Majsa Allelin om Kapitalet och grundutbildningen

Video: Har Karl Marx och hans verk Kapitalet något att säga om dagens samhällsutveckling? (Del 2)
Catharina Thörn om Kapitalet och det urbana rummet

Video: Har Karl Marx och hans verk Kapitalet något att säga om dagens samhällsutveckling? (Del 1)
Sven-Eric Liedman om sin biografi om Karl Marx

Videokrönikor 2015

Cecilia Suhaid Gustafsson / Caisa-Stina Forssberg
Kulturens ABC

Videokrönikor 2014

Erik Åkerlind
Myten om kenturerna

Marika Hedemyr
Motbilder: Korsvägen 

Kalle Carlsson
Lokal kultur i vimlet

Nils Linde
Kultur för unga i Kulturlagret 

Jasmine Lyman
Om kreativa kluster 

John Pekkari
Om kulturella brytpunkter 

Tomas Ferm
Om konstprojektet Art Hood 

Videokrönikor 2013
Majsa Allelin
Om olika former av våld 

Anna Johansson
Om egoism och individualism

Catharina Thörn
Om nödvändigheten att ta makten över staden

Videokrönikor 2012
Catharina Thörn
Om gentrifiering, del 2 

Ulf Bjereld
Kan president Barrack Obama skapa fred i Palestina nu?

Ann Ighe
Om aktionen Ship to Gaza 

Ulf Bjereld
Om begreppet Idrott och politik

Ulf Bjereld
Makten över kunskapen 

Catharina Thörn
Om gentrifiering, segregering och demokrati

Videokrönikor 2011
Eva-Lotta Hultén
Om nyfikenhet och lärande

Sven-Eric Liedman
Om samtiden – finns den?

Eva-Lotta Hultén
Om vikten av hemodling

Sven-Eric Liedman
Om kunskapens irrvägar

Eva-Lotta Hultén
Kan vi lita på våra medier?

Sven-Eric Liedman
går till botten med det ytliga begreppet glamour

Videokrönikor 2010
Bengt Göransson diskuterar i fem krönikor viktiga grunder för ett demokratiskt samhälle.

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: