Video: S-E Liedman på turné med sin Marx-bok

Foto Sven-Eric Liedman

[160228] Sven-Eric Liedman är professor emeritus i idéhistoria. I september 2015 utkom han med en biografi om Karl Marx, som innehåller en hel del om trebandsverket Kapitalet. Kapitalet har utan tvekan harft stor betydelse för bilden av det kapitalistiska marknadssystemet, inte bara i USA, Sovjet och Europa.

Liedman har nu besökt ett femtiotal platser runtom i landet för att presentera och diskutera sin bok. Några har haft synpunkter på innehållet. Är frågeställningarna om kapitalismens väsen desamma idag som vid mitten av 1800-taket när Kapitalt kom ut?

Här redovisar Sven-Erik Liedman några av de frågeställningar som dykt upp när han mött sina läsare. Han bemöter även lite av den kritik han fått för sin analys av Karl Marx och möjligheterna att använda sig av analyserna i Kapitalet i dagens samhälle.
Videon ingår i en serie om Karl Marx och Kapitalet. Detta är den avslutande videon.

[Tid: 7.20 min]

Video: Har Karl Marx bok Kapitalet någon relevans i vår tid? Sven-Erik Liedman får många frågor om sin biografi om Karl Marx. Han har också fått en del kritik. Hör här hans kommentarer. (Del 6)

 

▪ Christer Wigerfelt
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!

swishGillar du denna artikel? Redaktionen arbetar gratis, men vi behöver stöd till driften. Ditt stöd skulle betyda mycket för oss. Swisha valfritt belopp till Tidskriften Alba.

Swisha till 1231666452

Mer information om Swish och Alba.nu

Dela den här artikeln: