Video: Majsa Allelin om Kapitalet och grundutbildningen

Bild på Majsa Allelin

[150609] Majsa Allelin är doktorand i socialt arbete och arbetar med en avhandling om grundutbiildningen i Sverige. Tidigare har hon varit aktivist i förortsrörelsen Pantrarna.

Karl Marx skrev Kapitalet band 1 för 150 år sedan. Sedan dessa har kapitalismen utvecklats och överlevt flera ekonomiska kriser. Har Kapitalet något att bidra med när vi analyserar dagens samhälle?

Varför ser grundutbildningen ut som den gör. Majsa Allelin försöker här förena analysen i Kapitalet med utvecklingen av grundutbildningen.

[Tid 11:41 min]

Se även videokrönika av Majsa Allelin:

Om olika former av våld

▪ Christer Wigerfelt

Video: Har Karl Marx och hans verk Kapitalet något att säga om dagens samhällsutveckling? (Del 2)
Catharina Thörn om Kapitalet och det urbana rummet

Video: Har Karl Marx och hans verk Kapitalet något att säga om dagens samhällsutveckling? (Del 1)
Sven-Eric Liedman om sin biografi om Karl Marx

Videokrönikor 2015

Cecilia Suhaid Gustafsson / Caisa-Stina Forssberg
Kulturens ABC

Videokrönikor 2014

Erik Åkerlind
Myten om kenturerna

Marika Hedemyr
Motbilder: Korsvägen 

Kalle Carlsson
Lokal kultur i vimlet

Nils Linde
Kultur för unga i Kulturlagret 

Jasmine Lyman
Om kreativa kluster 

John Pekkari
Om kulturella brytpunkter 

Tomas Ferm
Om konstprojektet Art Hood 

Videokrönikor 2013
Majsa Allelin
Om olika former av våld 

Anna Johansson
Om egoism och individualism

Catharina Thörn
Om nödvändigheten att ta makten över staden

Videokrönikor 2012
Catharina Thörn
Om gentrifiering, del 2 

Ulf Bjereld
Kan president Barrack Obama skapa fred i Palestina nu?

Ann Ighe
Om aktionen Ship to Gaza 

Ulf Bjereld
Om begreppet Idrott och politik

Ulf Bjereld
Makten över kunskapen 

Catharina Thörn
Om gentrifiering, segregering och demokrati

Videokrönikor 2011
Eva-Lotta Hultén
Om nyfikenhet och lärande

Sven-Eric Liedman
Om samtiden – finns den?

Eva-Lotta Hultén
Om vikten av hemodling

Sven-Eric Liedman
Om kunskapens irrvägar

Eva-Lotta Hultén
Kan vi lita på våra medier?

Sven-Eric Liedman
går till botten med det ytliga begreppet glamour

Videokrönikor 2010
Bengt Göransson diskuterar i fem krönikor viktiga grunder för ett demokratiskt samhälle.

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: