Video: Rivning i moll

Temavinjett: Sanering utan hjärta

[171107] Olskroken är ett välavgränsat bostadsområde strax öster om centrala Göteborg som markerar vart stadsboendet nådde i slutet av 1800-talet. Hustypen var de typiskt göteborgska landshövdingehusen med två våningar i trä ovanför en våning i sten.

Vid sidan om miljonprogrammet 1965-75 med storskaliga bostadsbebyggelser i utkanterna av Göteborg, planerades även för sanering av flera gamla bostadsområden i mer centrala delar av staden. Olskroken var ett sådant och i väntar på bya byggprojekt lades de gamla områdena i träda. Eller vanvård, som bevararna kallade det.

Olskroken revs i flera omgångar under 1970-talet. Det nya Olskroken skulle vara en levande stadsmiljö ”i mänsklig skala” med låga hus. Vilket i praktiken betydde 4–6-våningshus. Små lägenheter ersattes med stora och antalet minskade från drygt 1.700 till 800.

Tidigare var Olskroken ett exempel på det man kallar kvartersstad, som innebär att varje kvarter är en miniatur av staden. Här fanns många butiker och lokaler för annan verksamhet i markplan. Efter nybyggnationen har alla butiker försvunnit och koncenterats till Olskrokstorget. Bostäderna ligger nu även i markplan.

Denna inledande video är inget muntert stycke. Snarare en dödsmässa: Lacrimosa av Mozart, skriven 1791. Så ingen kan hävda att musiken är otidsenlig.

Du kan jämföra Olskroken före och efter totalsaneringen på Yimbys (Yes in my backyard) hemsida:
Olskroken förr och nu

▪ Christer Wigerfelt