Vilken framtid har allmännyttan?

Vinjett: Kent Werne och Ove Sernhede.

[180430] Ove Sernhede möter Kent Werne, författare tilll boken Du sköna nya hem. Här möts han av frågan om hur allmännyttan utveclkats och hur den ska kunna stärkas.

.

.

.

.

.

▪ Ove Sernhede