Kan kapitalet överleva klimatkrisen?

Klimatet.vinjett

[190207] EU-parlamentet har röstat ja till att utsläppen av koldioxid från nyproducerade bilar ska sänkas med 40 procent fram till 2030. Trots detta räcker inte det för att nå målen i Parisavtalet. Tyskland vill bromsa skärpningen av kraven. Tidigare har Volkswagen avslöjats med att ha manipulerat utsläppsangivelser i gigantisk skala. Kapitalismens livsluft är expanderande marknad.

Hur ska kapitalismen möta klimatkrisen? I tvåhundra år har naturresurserna betraktats som oändliga och samtidigt bidragit till att systemet lyckats överleva. Ju längre kapitalismen har överlevt, desto mindre har hotet blivit från andra sätt att tänka om ekonomi. Men ju mer vi har behandlat naturen som en oändlig serie av engångsprodukter, desto tydligare har det blivit att jordens resurser är ändliga.

Ekonomipristagarna Paul Romer och William Nordhaus, ser starka kopplingar mellan ekonomi och klimat. På det sättet bidrar de till en större acceptans för grundproblemen med klimatkrisen. I övrigt tycks de vara vetenskapliga positivister. Nordhaus talar om möjligheterna till både klimatsmart produktion och hållbar tillväxt.

Fråfa om varor på Arbetets museum i Hamburg.

Bild: År 2017 var det 150 år sedan boken Kapitalet av Karl Marx trycktes i Hamburg. Det firades med en utställning på Arbetets museum. Publiken uppmanades att svara på frågan om vad som inte bör bli en vara.

Ska man se det som att kapitalismen ännu en gång kommer att överleva en allvarlig kris? Och hur ska det ske? Den rovdrift på naturresurser som präglat kapitalismens historia hittills är en återvändsgränd. Återstår då att expandera på den immateriella marknaden? Ett problem är att för immateriella tillgångar tenderar priset att bli noll, när de enkelt låter sig mångfaldigas. Är monopol enda möjligheten för marknaden att överleva på denna nivå? Hur skulle det kunna se ut i praktiken?

Eller har kapitalismen uttömt sina möjligheter? Hur ser fantasierna ut utifrån dessa itgångspunkter?

Videointervju med idéhistorikern Sven-Eric Liedman.

▪ Christer Wigerfelt