Konsten att se alla

Puffbild. Dag Almerheim

[200201] .

.

.

.

.

.

Vinjettbild: Konsten att se.

En skål…
…till.
Ett bär och alla bär.

När jag sitter still och klingar
med en ros i melodin.
När jag hör hur gråsten bringar
något nytt till prosodin.
Ser jag vackert liksom tvingar
alla pärlor uppå trån.
För var och en har vingar
med sitt nummer till och från.

▪ Dag Almerheim