Riten där själ och kropp vävs samman

På den tiden min mormor fortfarande lämnade sin lägenhet brukade jag ta henne till kyrkan. Vi promenerade arm i arm till den vitkaklade kyrkan på Praça Nereu Ramos. Med små små myrsteg gick hon. För mig en övning i tålamod. Läs mer

Fritt vårdval inom hela EU gör vården bättre

Vinsten av EU, var är den egentligen? Det är en fråga jag ofta möter på gator och torg. För mig är det självklart, EU som fredsprojekt, men mer jordnära ska det också underlätta vår vardag. Läs mer

Naturen som påverkas av kulturen

Sexualiteten är en viktig del av människans natur. Och om någonting är naturligt så borde vi också ha ett självklart förhållningssätt till det. Vi borde alla veta hur det fungerar och hur man gör – alldeles av oss själva. Och då borde också vårt sätt att se på det hela också vara gemensamt. För vi är väl alla människor. Men så är det ju inte. Sexualiteten är en kroppslig funktion, visst. Men inte alls opåverkbar av faktorer som tid, plats och kultur. Det känns lite som att slå in en öppen dörr när jag säger det här, men vi har en tendens att inte vilja problematisera just vår egen inställning till sexualiteten. För min syn är ju alltid den självklara och naturliga. Eller hur? Läs mer

Är Skottland en region eller ett land?

Efter ett år i Skottland är det nästan svårt att inte ha fått massvis med intryck och funderingar kring fenomenet regional identitet i allmänhet, och skotsk nationalism i synnerhet. En reflektion är att i Skottland, precis som andra områden som betecknas som vstarka regioner” i Europa, använder man inte ordet region. Skottland är givetvis en nation – och här finns inget regionparlament utan the Scottish Parliament. Läs mer

Integriteten är inte förhandlingsbar

– Varför får vi inte åsiktsregistrera? frågade en politiskt insatt vän mig häromdagen över en pizza. ”Vad är det som är så viktigt med att vi inte får föra in personuppgifter i dataregister?”. Läs mer

Makroregionernas betydelse för europeisk integration

Begreppet regionernas Europa har blivit ett talesätt de senaste 20 åren. Det brukar ofta kombineras med resonemang om nationalstatens förändrade och försvagade roll.. Även om vi ser starka tendenser till framväxt av ett Europa med ökad betydelse för den regionala nivån så finns inga tecken på att nationalstatens betydelse skulle ha avtagit. Läs mer

Är hyresrätt framtidens boende?

Hur ser ditt drömboende ut? Den frågan rymmer många ofta dolda aspekter som kan vara både långvariga och mer tillfälliga. Här finns sociala, ekonomiska och kulturella aspekter som varierar både i rum och tid. Frågan är kort sagt inte enkel att bena ut. Läs mer

Mina brutna språk

Som 6 åring började jag skolan och fick lära mig skriva och läsa på persiska. Persiskan var inte det språk som jag hade lärt mig av min mor. Det var förstås inte en lätt uppgift, men med tiden lärde jag mig persiskan som om det vore mitt modersmål. Inlärningen av persiskan skedde spänningslöst och parallellt med inlärningen av mitt modersmål. De förstärkte varandra. Läs mer

Vem ska bestämma om regional kunskapsutveckling?

Just nu kokar det friskt ute i de svenska regionerna. Vågorna märks också på den nationella nivån och emellanåt även ute på de lokala arenorna. Stor uppmärksamhet har exempelvis den nationella debatten kring moderaternas många utspel fått. Samma sak gäller medias spekulationer kring vad regeringens processledare Jan-Åke Björklund egentligen gjort då han besökt samtliga län för att prata regioner och regionalisering. Från lokalt håll har enskilda debattörer ställt sig frågande inför hur det ska gå med de mindre sjukhusen och det demokratiska inflytandet när avstånden till beslutsfattarna riskerar bli längre. Läs mer

Skåne behöver inte Blekinge

Region Skåne har inte bara kommit längst i regionförsöket, det är dessutom det mest lyckade exemplet i sammanhanget. Receptet bakom framgången är både enkelt och uppenbart. Region Skåne i nuvarande form är en region med en stark identitet och ett starkt varumärke. Läs mer