Kärlek och ensamhet

Kärlek och ensamhet och en outsäglig romantisk sorg. En man och en kvinna som lever ihop men inte älskar varandra, ett annat par som är gifta på var sitt håll men som älskar varann. En och samma kvinna är inblandad i båda relationerna, nämligen berättarens farmor. Ett barnbarn berättar om denna farmors liv på fyrtio- och femtiotalet på Sardinien. Om sondottern är den samma som bokens författare, Milena Agus, vet jag inte även om jag anar att det förhåller sig så. Det har nu inte så stor betydelse, det handlar ju ändå om skönlitteratur. Läs mer

Kultur och ekonomi med olika perspektiv

Under de senaste decennierna har de tidigt industrialiserade delarna av världen fått svåra struktur- och sysselsättningsproblem när tillverkningen av industriellt framställda produkter flyttat till låglöneländer. Delvis har problemen kunnat avhjälpas genom kunskapsintensiv produktion och tjänsteproduktion, men arbetslöshetsproblemen och undersysselsättningen framför allt på orter eller i bygder som tidigare varit beroende av en eller något fåtal industriella verksamheter har inte kunnat avhjälpas medan alltfler människor lämnar sådana platser och flyttar till städerna där de ofta inte heller kan erbjudas arbeten som skulle ge dem en hyfsad utkomst. Läs mer

En morakniv möter Italien

Goddag. Läs mer

Kristoffer Leandoer, Mask – Litteraturen som gömställe

Sju författarporträtt, om psedonymens funktion Läs mer

Beatnikinfluerad prosapoesi

Beatnikinfluerad prosapoesi med ordkaskader som på lundellskt vis surfar på jättevågor. Men ibland är språket smått och ödmjukt – som i de återkommande barndoms- och naturskildringarna – för att därefter åter spänna över allt som tänkas kan.
Versaler utelämnas ofta och skiljetecken sätts godtyckligt. Men det vet i fadriken om inte Ulf Lundell numera bäst är att föredra i denna lyriska form. Läs mer

Sara Hallström Torg, korg, eko

En urban diktsamling Läs mer

I Rimbauds fotspår

En musiker bildkonstnär änka och mor som kanske främst är poet strider ständigt i kampen för fred och frihet för barn och de förfördelade skriver sin poesi målar och rockar som sidor i aktivismens månghörning använder sin rösts alla grenar och nyanser det börjar med att lämna fabriken för new york och robert och chelsea hotel om hur hon hittar en bok av rimbaud och ”Ett ansikte tryckt mot mitt. Ett svart hål som ger mig en kyss, ett vilt skrik. Det var inte grymhet, inte ens ett hån, utan en underlig sorts universell kärlek. En stöt av narkotisk glädje.” Läs mer

Stephan Mendel-Enk – Tre apor

En nästan självbiografisk roman. Läs mer

David Karlsson – En kulturutredning:

Om pengar, konst och politik Läs mer

Hårt, kallt och infernaliskt vackert

”Jag prövade vuxna kyssars smak vid busshållplatser
och lastbryggor
ett skjul var jag av blod och ben
ingen själ att skydda
ett fladdrande kroppsmedvetande, det var allt.”
(ur Om honom, Christine Falkenland) Läs mer