Kärlekens berg-och-dalbana

Per Hagman lyfter pennan och sätter den till papper på första gången i romanformat sedan 2004, då hans kritikerrosade Att komma hem ska vara en schlager först kom ut. Läs mer

Sosse mot strömmen

Det är försommar och skolavslutning, studenter åker runt i stan på lastbilsflak och jublar över sin nyvunna frihet. Men hur ser friheten ut, vilket samhälle möter dem i deras nya kapaciteter av vuxna och väljande individer när de ska forma sin framtid? Ja, väljer de att studera vidare på universitet så konfronteras de med det europeiska universitetsväsendets nyligen antagna gemensamma överideologi, där det främsta målet med den utbildning som ges är att studenterna ska bli anställningsbara, de ska färdigutbildade vara attraktiva på arbetsmarknaden. Läs mer

Kärlek och ensamhet

Kärlek och ensamhet och en outsäglig romantisk sorg. En man och en kvinna som lever ihop men inte älskar varandra, ett annat par som är gifta på var sitt håll men som älskar varann. En och samma kvinna är inblandad i båda relationerna, nämligen berättarens farmor. Ett barnbarn berättar om denna farmors liv på fyrtio- och femtiotalet på Sardinien. Om sondottern är den samma som bokens författare, Milena Agus, vet jag inte även om jag anar att det förhåller sig så. Det har nu inte så stor betydelse, det handlar ju ändå om skönlitteratur. Läs mer

En morakniv möter Italien

Goddag. Läs mer

Kultur och ekonomi med olika perspektiv

Under de senaste decennierna har de tidigt industrialiserade delarna av världen fått svåra struktur- och sysselsättningsproblem när tillverkningen av industriellt framställda produkter flyttat till låglöneländer. Delvis har problemen kunnat avhjälpas genom kunskapsintensiv produktion och tjänsteproduktion, men arbetslöshetsproblemen och undersysselsättningen framför allt på orter eller i bygder som tidigare varit beroende av en eller något fåtal industriella verksamheter har inte kunnat avhjälpas medan alltfler människor lämnar sådana platser och flyttar till städerna där de ofta inte heller kan erbjudas arbeten som skulle ge dem en hyfsad utkomst. Läs mer

Beatnikinfluerad prosapoesi

Beatnikinfluerad prosapoesi med ordkaskader som på lundellskt vis surfar på jättevågor. Men ibland är språket smått och ödmjukt – som i de återkommande barndoms- och naturskildringarna – för att därefter åter spänna över allt som tänkas kan.
Versaler utelämnas ofta och skiljetecken sätts godtyckligt. Men det vet i fadriken om inte Ulf Lundell numera bäst är att föredra i denna lyriska form. Läs mer

I Rimbauds fotspår

En musiker bildkonstnär änka och mor som kanske främst är poet strider ständigt i kampen för fred och frihet för barn och de förfördelade skriver sin poesi målar och rockar som sidor i aktivismens månghörning använder sin rösts alla grenar och nyanser det börjar med att lämna fabriken för new york och robert och chelsea hotel om hur hon hittar en bok av rimbaud och ”Ett ansikte tryckt mot mitt. Ett svart hål som ger mig en kyss, ett vilt skrik. Det var inte grymhet, inte ens ett hån, utan en underlig sorts universell kärlek. En stöt av narkotisk glädje.” Läs mer

Hårt, kallt och infernaliskt vackert

”Jag prövade vuxna kyssars smak vid busshållplatser
och lastbryggor
ett skjul var jag av blod och ben
ingen själ att skydda
ett fladdrande kroppsmedvetande, det var allt.”
(ur Om honom, Christine Falkenland) Läs mer

Lättsam men effektiv kritik av maktordningen

Att läsa Maja Lundgrens förra bok Myggor och tigrar kunde kännas som att dra sig fram i den döda bottenvegetationen i ett iskantat och råregnigt novemberdike. Tills man började inse att världen för att förstås måste betraktas också från sådana mindre självklara vistelseorter. Då framträder mönster som är utlagda på andra sätt än de som kommer till uttryck i samhällets mer eller mindre ritualiserade språkspel och grimaser. Läs mer

Lätt monoton bekännelseroman

Titeln Hur ser ett liv ut om man inte har tillräckligt med kärlek? borde kanske hellre vara Hur ser ett liv ut om man inte har fått tillräckligt med kärlek? För visst ligger där en betydande skillnad, trots att endast ett ord är tillagt?
Personligen tycker jag hursomhelst att den senare vore en mer adekvat titel på Maria Zennströms andra roman efter den prisade debuten, Katarinas sovjetiska upplevelser, för nio år sedan. För det känns väldigt tydligt att det är just kärlek Maria, romanens huvudperson, söker och ständigt längtar efter. Och det är lika tydligt att hon som barn fick alldeles för lite av den varan; av en självupptagen och kylig mor, och en frånvarande och alkoholiserad far, en far som dessutom dog när hon var femton. Det handlar till en början om hur hon träffar ett antal män, går i psykoanalys och någon form av behandlingsgrupper, hon sörjer sin sömnlöshet såväl som barnlösheten och testar diverse metodet att bli gravid. Man anar både det ena och det andra, men mycket blir inte riktigt klart utskrivet förrän långt senare i boken. Läs mer