Känslor utan riktig dramatik

En, delvis självbiografisk, berättelse som blir för allmän, som har för lite av specifika detaljer som kan få läsaren att känna djupet av de ibland hjärtskärande händelserna. Ibland bränner det dock till och texten får temperament och intensitet. Läs mer

Meningslösheter medan livet förflyter

Läs mer

Är väntan ett slags tomrum?

En etnografisk doktorsavhandling om väntan, kan det vara något? Ja det kan det. Boken erbjuder en lågmäld och reflekterande text om vad väntan innebär för tretton intervjuade personer, åtta kvinnor och fem män, en bit in på 2000-talet. Man får följa författarens intervjuande och hennes funderingar kring hur hennes ”intervjuoffer” uppfattar fenomenet ”väntan”. De intervjuade är kulturarbetare eller offentliganställda, konstnärer, lärare etc. Läs mer

Hög och låg poesi i skön blandning

Det finns väl inte ett medialt debattforum i detta land där inte Göran Greider är inskriven som stamgäst. Mannen som givit mjukisbyxan ett ansikte är också en tungt vägande opinionsbildare eller, om man så vill, åsiktsmaskin, som med den förbrukningsautomatik som präglar dagens medieklimat utsätter sig för en allt större risk att bli utnött och förutsägbar, trots sin förmåga att leverera träffande kritik med en både drastisk och konkret formuleringsförmåga. Läs mer

En liten besvikelse

En bok där alienationen löper som en röd tråd igenom. Men författaren kommer aldrig till skott.
Denna norska översatta roman är vinnaren av nordiska rådets litteraturpris 2009 och uppföljaren till succén ”Ut och stjäla hästar” – som jag inte har läst. Den boken har utnämnts till ett mästerverk, översatts till 44 språk och utsågs till en av de tio bästa böckerna i USA 2007 – och mina förväntningar var kanske för stora just därför, för jag har inte kunnat gå igång fullt ut på denna bok. Läs mer

Varifrån kommer pengarna?

Att återvända till historien i tider av kris är inget nytt. Speciellt inte när det gäller finansiella kriser. Samma frågor dyker upp. Varför lär vi oss inte att undvika spekulationsbubblor? Varför tillåter vi finansiella aktörer att få så stor makt över samhällsekonomin (underförstått: de gör ju ändå inget riktigt jobb)? Varifrån kommer pengarna, egentligen? Kanske är det så det måste vara. Med jämna mellanrum behöver vi ställa frågorna och lika regelbundet behövs det personer som förmår att förklara den finansiella sektorns roll i samhällsekonomin. Historieprofessorn Niall Ferguson tar sig an rollen med en rik palett av historiska exempel för att åskådliggöra sina resonemang. Ansatsen är lovvärd och bitvis lyckad, men helhetsintrycket dras ned av att Fergusons text är nivåmässigt spretig och att översättningen lämnar en del i övrigt att önska. Läs mer

Om en okuvlig mäster Palm

Med den förstfödde på armen: Min son ska inte ha det som jag.
Det var på annandag jul 1881 som August Palm höll ett tal i Lill-Jansskogen i Stockholm, ett tal som ledde till att en arbetarföreningen bildades i Sverige. Därmed lades samtidigt grunden för fackföreningar och en mer aktiv kamp för allmän rösträtt. Ett drygt halvdussin år senare föddes det första arbetarpartiet. Läs mer

Pedagogiskt om ekonomikrisens mekanismer

Gillian Tett är utbildad socialantropolog, men arbetar som journalist för Financial Times. 2005 fick hon i uppdrag att bevaka utvecklingen på de globala kapitalmarknaderna och det var första gången hon kom i kontakt med finansvärldens mest abstrakta handelsvaror – derivatinstrument. De beskrivs ofta som oerhört komplicerade, men den grundläggande tanken är egentligen ganska enkel och här får vi hjälp att förstå dem. De är en teknisk lösning och amerikanska banker använde finansiella derivat till att frigöra resurser i bankkrisen. De sålde riskfyllda lån och använde sedan pengarna till att låna ut ännu mer pengar. Läs mer

Hur får vänstern ny politisk kraft?

Om Vänsterpartiets ledning hade varit klokare än den är hade den tagit vara på den långa erfarenhet av att befinna sig i det politiska maktspelets centrum och det analytiska tänkande som Johan Lönnroth besitter. Läs mer

Homoerotisk konst i tung volym

En av Finlands genuinaste konstnärsbegåhvningar är signatören och legenden dr Tom of Finland, ni vet honom, en av landets stora, nej största söner världen över känd, åtminstone bland vissa, större än någonsin den där Runeberg eller Sibelius, numera större än Kekkonen, nästan större än Mannerhiem. Han är en grymt schicklig tecknare och grafiker. Läs mer