Är god vetenskap ett spännande tema?

Ibland är det svårt att recensera en bok. Med den här boken, som är en doktorsavhandling framlagd vid Göteborgs universitet den 6:e mars i år, vet jag inte alls hur jag ska förfara. Ska jag diskutera boken som just en vetenskaplig avhandling, dess metod, vetenskaplighet etc., eller ska jag skriva om den som en fackbok, ett inlägg i den vetenskapsteoretiska/vetenskapshistoriska diskussionen, eller som ett kartläggande av denna diskussion? Läs mer

Medelklass i utförslöpa

Ibland sammanfaller händelser på de mest oväntade sätt. När min egen bok om medelklassen låg i pipeline för utgivning, dök ännu en bok om medelklassen upp, utgiven av Arkiv förlag. Men det är märkligare än så. Jag för ett avslutande kort resonemang om några aspekter som jag inte tagit med. En av dessa är betydelsen av vår strävan efter lycka och vad lycka egentligen är. I boken från Arkiv handlar det inledningsvis mycket om avund hos medelklassen och vilka effekter det fått. Läs mer

Konsten att hantera lojalitetskonflikter

Vad är en samhällsvetenskaplig klassiker? Ett sätt att avgöra frågan är att kika på omslaget. Om det är en klassiker står det att det är en klassiker, helt säkert. För klassiker säljer. Läs mer

Läs även förordet!

Det lite märkliga med böcker från Bokbål förlag, åter av en bok för mig att recensera från deras sortiment, men samma sak igen, att de har för bra förord, att förordet är bättre, eller seig åhtminstone lockar mer än mer, eller sväljer mig genast, att opplever förordet förmer än innehållet och själva boken, att jag blir för betagen genast, så pass mycket att det blir lite av sakramente direkt mer än avsett, så pass att det gör immunitet mot lockelser för själva boken. Läs mer

Globaliseringens hot och möjligheter

Globaliseringen är en kraft som blir allt tydligare i samhället. För drygt tio år sedan var Harald Schumann medförfattare till boken Globaliseringsfällan, som blev mycket omtalad men när nu temat återkommer i Global nedräkning har sikten blivit lite klarare. Läs mer

Pälsen mitt i Stockholms högsommar

Vad är fysisk skönhet? Att folk vill ha dig? Framgång utan arbete? Position? Trygghet? Vad innebär det i så fall att vara ful?
Huvudpersonen i Människor helt utan betydelse, Magnus, beskriver sig som ful. Ful genom att inte ha positionen. Han vill ge sin flickvän något fint, en present, en semester. Varför? Så förhållandet blir vackrare? Magnus är någon som hela tiden tar ett steg tillbaka.
Det är ingen bra idé, det finns så många som vill hinna före. Det är sommar. Läs mer

Med en kudde uppe i trädet?

Det det skall genast slås fast, den[boken] (kojor) [Kojor] handlar inte om kojor ändå [ändock], men beträffar trädhus däremot nog, inte trähus fastän av trä, alltid i träd uttryckligen det. Läs mer

Kanske lyckas ni bättre?

En fråga jag anser närmast omöjlig att komma ifrån när man ägnar sig åt kultur och konst – och då inte enbart som kritiker – är varför man inte gillar boken, filmen, musiken, dansen, et cetera. Beror det på min egen oförmåga eller är verket undermåligt på något vis? Jag tänker nu göra ett försök att frångå en princip jag har. Principen som säger att jag (man?) inte kan eller bör kritisera sådant man inte förstår eller kan ta åt sig. Läs mer

Ordlek och allvar

”Banaliteten, när den verkligen lyckas komma till uttryck, är den fullständiga tanken.”
”Jag är en svensk poet som kämpar för att svenska språket ska bli mer spännande och utmanande.”
-UKON, Barndomstolen Läs mer

Ett tillstånd av sorg

Hur beskriver man ett lidande? Hur recenserar man någons sorg, låt vara en fiktionerad sådan? Tolv tretton år efter den uppmärksammade debuten med Suggestioner utkommer Marie Darrieussecq med en ny roman, Tom är död, i smidig översättning av Kristina Ekelund. Läs mer