Forum för poesi och prosa – 4-8 nov

Möt dina favoritförfattare
och stifta bekantskap med nya. Läs mer

Demokratidagar i Huddinge

Vladimir Oravsky har på kort tid publicerat några spänstiga texter i Alba, inte minst gäller det manuskriptet till teaterpjäsen Bergman och Jane. Läs mer

Forum för poesi och prosa

Vinjett

Möt dina favoritförfattare
och stifta bekantskap med nya. Läs mer

Oväntad koppling mellan idrott och politik

Idrotten konfronteras återkommande med politik. Många vill inte se en sådan sammanblandning, men alltfler accepterar tanken. När vi kommer till frågan hur idrott och politik hänger ihop går åsikterna starkt isär. Läs mer

Språkets muskler

På Folkuniversitetet har de många järn i elden. Som Hans Luthman, lärare i svenska som andraspråk. Han vill använda idiom som hjälpmedel att förstå svenska språket bättre. Så han har gjort en bok med en samling idiom. Läs mer

Nytt pris för nordisk barn-och ungdomslitteratur

Nu har Nordiska rådet tillkännagett de nominerade till det nyinstiftade priset för barn- och ungdomslitteratur. Priset har kommit till för att Läs mer

Stöd dokumentationsprojekt i Peking

I Peking finns ännu gamla sk hutongs – traditionella kvarter med rötter så långt som åtta hundra år tillbaka. Nu rivs de ett efter ett Läs mer

Nominera till Elvesonpriset

Tidskriften KRUT har lagt ner, men priset till Gunnar Elvesons minne lever kvar. Det delas ut till någon som verkat för skolans bästa och främjat dess demokratiska funktioner. Läs mer

She figures

Trots viss framgång på senare år förblir kvinnor en minoritet inom forskningen och ett glastak hindrar särskilt från toppositioner. Det är mycket orättvist Läs mer

Om konsten att överraska

Västra Götalandsregionens konferens om ökat deltagande i kulturlivet började närma sig sitt slut. Den skulle avrundas med en paneldiskussion, där bland andra Volvos sponsoransvarige Mats Nilsson deltog. Läs mer