I VÄNTAN PÅ WILSON

av Harold Pinter
Översättning: Åke Englund och Östen Rudal
Teater Kurage på Hagateatern, premiär 2007-09-24
Regi Viktoria Brattström
Scenografi Ger Olde Monnikhof
Medverkande: Rebecca Alverfors Chadien, Lennart Almroth Läs mer

När får män gråta?

Det går naturligtvis att hitta män som gråter, eller sägs göra det, också efter sekelskiftet 1800, lika väl som man långt tillbaka i historien kan stöta på män som behärskar detta känslouttryck. Den intressanta frågan är dock varför man finner så få män som gråter idag, när det är så gott om dem längre tillbaks i historien. Man får också lätt den bestämda känslan att gråtens intensitet med tiden har mattats, även om givetvis den individuella variationen är betydande. När män under antiken eller medeltiden gråter i djup sorg, tycks de göra detta utan skamkänslor eller förlägenhet. Tårarna rinner obehindrat, de snyftar högljutt och skriker ut sin smärta (eller påstås i alla fall göra det). I vår tid hittar man möjligtvis dylika känslouttryck någon gång gestaltade i romaner eller beskrivna i psykologisk litteratur. Läs mer

Köket som en kemikaliefabrik

Mats- Eric Nilsson måste ha skrivit den bästa bantningsboken genom tiderna. En genomläsning av hans bok om hur livsmedelsindustrin processar våra livsmedel och vad de stoppar i dem, kan få vem som helst att tappa aptiten för det mesta som vi kan hitta i livsmedelsaffärerna, och i synnerhet för allt det som gör att vi lägger på oss en massa onödiga kilon. Läs mer

Hotel California

You can check out any time you like but you can never leave. Gick och trallade på Hotel California när jag insjuknade i min första mani. Så beskrivande. En mani, alltid sjuk, det finns ingen återvändå till det som varit. This could be heaven or this could be hell. Läs mer

Vägen till 11 september

Detta är en bra bok. God amerikansk grävande journalistik. Det blir en berättelse om livet på andra sidan. Livet i utanförskap, i fångenskap och på flykt. Det handlar också om underrättelsearbete inom den amerikanska administrationen. Båda dessa berättelser är skrämmande. Det handlar om inkompetens, fördomar och en önskan om att verkligheten vore på ett visst sätt. Tragiskt nog gäller detta både de som är jagade och de som jagar. Det hela leder fram till den storslagna finalen där tvillingtornen faller till marken. Historien du här får läsa handlar om vägen dit. Läs mer

HAMLET

av William Shakespeare
Översättning: Britt G Hallqvist
Riksteatern på gästspel på Pusterviksteatern, 22 t o m 24 oktober 2007
Bearbetning, regi och scenografi Lars Norén
Kostym Anne Bonnander-Looft
På scenen: Scott Ackerman, Per Burell, David Dencik, Suzanna Dilber, Lo Kauppi, Isa Porovic, Lil Terselius. Läs mer

Idrottsrekordet kräver smärta?

Idrott är dramatisk, spektakulär – och smärtfylld. Åtminstone ibland. Vid snart sagt varje stor idrottsshow som OS kan vi ta del av bildsatta dramer ur det förgångna, speciellt om det som pågår inte tillräckligt väl uppfyller kraven på våra förväntningar på något liknande. Det kan vara smärtsamt att förlora, men det gör sig bra i TV och kanske rent av i ultrarapid. Det kan vara smärtsamt när prestationen brister. Men kanske är det förutsättningen för att slå det eftertraktade rekordet? Läs mer

Skala lök eller skala sig själv

Det myllrar av bilder bakom den fårade pannan i det sorgmodiga schnauzerfejset där mustaschen hänger grov över den framskjutande underläpp som den odlats för att dölja. Günter Grass skriver sig tillbaka genom livet, och gör samtidigt en omtagning av sina verk genom att visa vilka upplevelser och erfarenheter som där organiserades om på det hemlighetsfulla vis som innebär att stor litteratur blir till. Läs mer

Smärtan i den kristna kroppen

Det råder inget tvivel om att det finns en lång och djupgående teologisk reflektion kring smärta och lidande. Evangeliernas passionsberättelser som kulminerar i korsfästelsen har inneburit att smärta och lidande från början varit ett inslag i den teologiska bearbetningen av relationen mellan Gud och människa. Smärtans och lidandets plats i försoningsskeendet, men också i själva gudsläran, har ständigt bearbetats genom seklerna. Inte bara teologin uppvisar i sina mest centrala delar en bearbetning av smärtans problematik. Det gäller också den kristna symboliken vars centrala symbol är korset. Läs mer

Smärta – en medicinsk översikt

Läs mer