Nr 3 2000 – Populärvetenskap

[000501] Nr 3 2000 – Populärvetenskap

ALBA NR 33 MAJ 2000

alba avslöjar Läs mer

För några år sedan rasade en debatt i Sverige om möjligheten att
popularisera vetenskap. Sven Öhman, professor i lingvistik, hävdade att
det är omöjligt att popularisera. Han blev manglad av kultur- och
vetenskapsjournalister. Till den första vetenskapsfestivalen för tre år
sedan intervjuades han i Alba. Tidningen fick godkänt betyg av honom. Nu
laddar vi med nytt nummer om populärvetenskap. Några av artiklarna är
skrivna av forskare som ingår i ett nätverk som diskuterar just
popularisering.


CECILIA MALMSTRÖM
TANKAR I EU-PARLAMENTET
Läs mer
Teorier om sammansvärjningar förutsätter en hemlig konspiration av dolda
krafter. Samlingen är brokig men har stor politisk kraft.

JAN NOLIN
DEN FARLIGA POPULÄRVETENSKAPEN
Läs mer
Sven Öhmans bok Svindlande perspektiv har präglat debatten om
populärvetenskap under 90-talet. Öhman snuddar vid relationen mellan
popularisering och makt. Detta kraftfält lämnar inte forskningen opåverkad.

KJELL JONSSON
INTE BARA FRANKENSTEIN
Läs mer
Forskaren i massmedia blir ofta en arketyp. Frankenstein och Einstein
har varit de dominerade bilderna, vilket naturligtvis har påverkat
allmänhetens föreställning av vad forskning är.

SIRI REUTERSTRAND
VAR FINNS POPULÄRVETENSKAPEN
Läs mer
Hur definierar man egentligen populärvetenskap? Var går gränsen mellan
skönlitteratur och populärvetenskap till exempel?
Enligt ordboken ska populär här betyda lättillgänglig, lättfattlig.
Tolkar man begreppet brett så kanske den finns överallt? Eller är det
bara hårdfakta som gäller?

CHRISTER WIGERFELT
HUR KUL ÄR POPULÄRVETENSKAP?
Läs mer
Naturvetenskap lockar inte dagens tonåringar. Samtidigt byggs ett
påkostat naturvetenskapligt museum i Göteborg. Är det upplagt för ett
fjasko?

JANIS GEDROVICS
ELEVERNA VÄNDER NATURVETENSKAPEN RYGGEN?
Läs mer
Världen ropar efter naturvetare, men är det något eleverna på
gymnasienivå lyssnar till? En studie i Lettland och Sverige visar på ett
vikande intresse bland gymnasieeleverna.

AANT ELZINGA
FORSKNING BETRAKTAD I DEN POLITISKA SPEGELN
Läs mer
Populärvetenskapliga ambitioner återspeglas i stor utsträckning i de
målsättningar som politiker har med forskningen. Elzinga skissar
1900-talets forskningspolitik.

LINA GUSTAVSSON
SOM PUH ELLER UGGLA?
Läs mer
Vetenskapen gör ibland som Puhs gode vän Uggla när saker ska förklaras
för oss. Krångligt blir det. Egentligen behövs det bara någonting som
kan väcka vårt intresse.

Ur gamla nummer

VAD ÄR VÄL ETT AKVARIUM?
Läs mer
Är det bara våta drömmar, eller ska vi få tre stora akvarieanläggningar
i Göteborg?
UFON, ROBOTAR OCH JÄTTEMYROR
Läs mer
Vad är möjligt av det som beskrivs i science fiction?
MINERAT FÄLT MELLAN ARV OCH MILJÖ
Läs mer
Gentekniker kämpar förgäves för att hålla forskning utanför det
politiska fältet.
FILOSOFEN SOM RÖR UPP SINNEN
Läs mer
Törbjörn Tännsjö skriver debattartiklar och väcker vrede vid frukostbordet.
POPPIG VETENSKAP MEN KRITIKEN ÄR HÅRD
Läs mer
Förlagen och journalisterna är glada. Men Sven Öhman är kritisk.
SVEN ÖHMAN SVARAR PÅ ALBAS FRÅGOR
Läs mer
Efter hårda duster med populärvetenskapens försvarare ställer Alba några
frågor.
OZONER, FREONER OCH FORSKNING
Läs mer
Intervju med Jan Nolin.
TID OCH TIDSMEDVETANDE
Läs mer
I vardagslivet finns olika tidsformer. Finns några kopplingar mellan dessa?
MAKTEN ÖVER FRAMTIDEN
Läs mer
Intervju med Sven-Eric Liedman.
IDÉSPRIDNING I SALONGERNA
Läs mer
För 200 år sedan var bostaden inte lika privat som idag.


SALAMANDER
Läs mer
Kvalificerat skvaller uppsnappat i farten

Recension
CHRISTER WIGERFELT
KVINNA I MANLIG FORSKARVÄRLD
Läs mer
Marie Curie är en av fysikvärldens stora forskare. Trots sina två
nobelpris förblev hon illa sedd och förtalad inom stora delar av
forskaretablissemanget. Biografi.

Debatt
DEMOKRATI PÅ NÄTET
Läs mer
Kommer ny teknik att kunna göra demokratin enklare? Det pågår en del
spännande saker inom området it och demokrati just nu. Här hittar du tre
exempel.

Recension
LEIF WILEHAG
TJOCK BRANDVÄGG
Läs mer
Spännande, men utan överraskningsmoment och lite för tjock fann Albas
recencent Mankells kriminalroman Brandvägg. En läsvärd men inte allt för
upphetsande bok.

Recension
LEIF WILEHAG
EN LEKTION I SKRIVANDE
Läs mer
Lars Åke Augustsson ger, tillsammans med en del namnkunniga författare,
goda råd i skrivandets konst i boken Att skriva romaner och noveller. En
tämligen lärorik och användbar bok tycker Albas recencent.

Krokstrandsfestivalen Läs mer

Läs mer

Siffermakt

”Tänk vad vetenskapen avancerat!”
utbrast Mor Johanna exalterat,
när hon kunde läsa i avisa
att man svart på vitt förmått bevisa
något som hon anat och förstått
men som snillen med sin smak försmått,
i sin tro att amatörlogiken
var nåt underlägset statistiken.
Ingen forskare ju får nå’n ro
om man överger sin ärvda tro
att gammal sanning blir mer sannolik
om dess uttrycksform görs sifferrik.
Då ses verkligheten av de lärde
och ett folkvett får ett vittert värde.

Ur: Euforismer och melankoletter
Guy Heyden, Biologik 1999
Gör gärna ett besök på Biologiks hemsida

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: