Nr 7 1999 – Demokrati på annat sätt

[991208] Nr 7 1999 – Demokrati på annat sätt

ALBA NR 7 – 8 DECEMBER 1999

De politiska partierna tappar medlemmar. Betyder detta att demokratin
har hamnat i kris? Demokratiutredningen presenterar snart sina förslag
och parlamentarismen blir naturligtvis ett centralt tema. Samtidigt rör
det sig i folkdjupet med aktiviteter som ritar upp ett nytt politiskt
landskap. Vi har låtit några av dem komma till tals i Alba.


CECILIA MALMSTRÖM
TANKAR I EU-PARLAMENTET
Läs mer
”Demokratin har brister inom EU idag och behöver utvecklas och stärkas.
Medborgarna har i allt för stor utsträckning marginaliserats från debatten”

ANNIKA SUNDSTRÖM
VEM VILL BLI KALLAD LOBBYIST?
Läs mer
Många gamla folkrörelser håller på att förlora sitt inflytande. Istället
växer antalet lobbare. Avsikten är att påverka politiska beslut. Vilka
är knepen?

JOHAN GRUNDÉN
NÄTVERK FÖR ETT FRITT TORSLANDA
Läs mer
Torslanda är en stadsdel i Göteborg. Ett väl utvecklat nätverk inom
stadsdelen arbetar för att stadsdelen ska bli egen kommun. Misstron mot
den nuvarande kommunpolitiken ger växtkraften.

HEIDI MOKSNES
INDIANER VÄDJAR I CYBERRYMDEN
Läs mer
Den viktigaste kritiken mot Internet idag är att mediet är förbehållet
den rika världen. Men det finns undantag. Mayaindianernas organisation
Las Abejas hörs från majsfälten i Mexico ut till de internationella
medierna.

CHRISTER WIGERFELT
DEMOKRATIUTREDNINGEN LÄSER VINDARNA
Läs mer
Demokratiutredningen lägger snart fram sina resultat för riksdagen. Rörelser utanför de
etablerade politiska partierna har uppmärksammats i flera skrifter.
Intervju med samordnaren Erik Amnå.

SIRI REUTERSTRAND
FLYKTINGGÖMMARE – ETT DOLT NÄTVERK
Läs mer
En av de företeelser Demokratiutredningen uppmärksammat är
flyktinggömmare. De är ett bra exempel på hur nätverk uppstår när
medborgarna tycker att det är dags att ta saker i egna händer.

BO MATTSSON
KONSUMENTERNAS BÄSTA VÄN?
Läs mer
Consumer intelligence – kanske blir det ett begrepp framöver.
Konsumentmedvetande och köpbojkotter kan bli framtidens metod att
påverka både i stort och smått. Cint är ett sätt att med hjälp av ny
teknik aktivera och organisera en konsumentrörelse som kan ge hjälp och
stöd i vardagsvalen.

CHRISTER WIGERFELT
ITALIENSK DEMOKRATI DRABBAR GÖTEBORG?
Läs mer
Robert Putnam gjorde först en berömd studie av demokratin i Italien.
Sedan kastade han sig över USA och myntade begreppet ”Bowling alone.”
Har han något att tillföra utbrytardebatten i Göteborg?

LINA GUSTAVSSON
HJÄLP VIA NÄTET
Läs mer
I juni i år stratade ett unikt projekt för hjälpverksamhet, där man tar
nätet till hjälp. The Hunger Site ger exponering åt sponsorer och drar
på så vi in pengar till FN:s World Food Program. Du kan hjälpa en
svältande genaom att klicka med musen!

UR GAMLA NUMMER

DEN KREATIVA STADEN
Läs mer
Om Franco Bianchini och stadens betydelse för hur mötet mellan människor
utvecklas.

NÄTVERK ISTÄLLET FÖR GNÄLL
Läs mer
Det rör sig i folkdjupet och en ny form av organisering växer fram.

FINNS DET OLIKA SLAGS DEMOKRATI?
Läs mer
Sven-Eric Liedman går igenom några demokratibegrepp.

BOWLING ALONE
Läs mer
Kan demokratins utveckling avläsas i vårt sätt att kasta ett bowlingklot?

FLERA FÖRLAG UNDER SAMMA TAK
Läs mer
Kerstin Aronssons kamp för ett förlagshus.

GRÄSRÖTTER MOT RIVNING
Läs mer
Stadens gamla och förfallna hus har behov av beskyddare. Håller en ny
typ av folkrörelse på att växa fram?

PLATSEN SOM INTE FINNS
Läs mer
Nu dyker utopin om Internet upp: stället som inte finns. Håll andan och
surfa med.


SALAMANDER
Läs mer
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten


TUULA POLOJÄRVI
ARTO PAASILINNA – MYTEN OCH ORIGINALET
Läs mer
Har ni läst och skrattat åt någon av Paasilinnas romaner? Här får ni
veta vad han själv skrattar åt. Just nu är han aktuell med Prosten
Huuskonens bestialiske betjänt, som nyligen kom ut på svenska. Annars
var det nära att vi svenskar gick miste om denna författare som hos oss
är mest känd som mannen som skrev Harens år.

CHRISTER WIGERFELT
JOHN LENNON OCH TIDENS UPPLÖSNING
Läs mer
Lennon som ger ut en låt efter sin död och mamman som blir mor till sin
egen syster. Det skapar inte bara underlag till en etisk diskussion. Det
kanske rent av förebådar en ny tidsuppfattning?

LEIF WILEHAG
KÄNSLA FÖR DET VARDAGSNÄRA
Läs mer
Ulf Lundells Friheten är en tegelsten på 795 sidor. Ibland lite seg men
väl värd den tid det tar att ta sig igenom den. Lundell har varit med så
länge att Albas recensent anser att det är dags att ta honom på allvar.

SIRI REUTERSTRAND
BLANDADE BOKTIPS
Läs mer
Några nedslag i höstens bokflod. Läs kort om Kerstin Ekman, Ola Larsmo,
Ylva Ellneby och ett försök att göra ett konstlexikon i pocketformat.

LEIF WILEHAG
EN OBEKVÄM KUBAN
Läs mer
Ännu en bok värd att läsa om; Armando Valladares berättelse om sina 22
år i Castros fängelser. En gripande berättelse som stannar kvar.

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: