Konst och att må bra

Vinjettbild

[200401] .

.

.

.

.

.

.

Totempåle.

Keramikskulptur.  Margareta Håkansson

Människoblivandets big bang spränger och föder fram ett medvetet liv.

Den kaotiska kraften tämjs med kärlekens bön och dans.

Rytmen och versfötter håller den som en drake i hård vind.

Ikonens tecken och blickar, för oss tillbaka till urrummet.

Här minns vi tillsammans hela stillheten.

▪ Dag Almerheim