Skolans sociala uppdrag

Skolans sociala uppdrag.

[220209] Majsa Allelin deltog på ett samtal anordnat av Kommunal för ett par veckor sedan. Valåret 2022 är skolan på agendan, tydligare än på länge. På konferensen diskuterade hur skolan ska verka för social utjämning. Förutom ett kunskapsuppdrag har skolan ett socialt uppdrag.

Majsa Allelin har ett lite annorlunda perspektiv på skolans uppgifter, eller funktioner. För det första ska skolan fostra eleverna till samhällsmedborgare. Den andra funktionen är att sortera eleverna genom betygen. Den tredje fungerar skolan som ett förvar. Hela diskussionen finns dokumenterad på video. [1 tim]
SE HÄR>>

▪ Majsa Allelin