Årets fotograf 2023 – Ingmar Jernberg [jan]

”Pennan” vid Vasaplatsen i Göteborg rest till minnet av Torgny Segerstedt 1955. Han var chefredaktör på Göteborgs Handels & Sjöfartstidning under kriget och kämpade med pennan som vapen mot nazismen. Läs mer

Ingmar Jernberg blir Årets fotograf i Alba

Ingmar Jernberg 1976.

Många konstnärer vet tidigt vad de vill göra i livet och skaffar sig en utbildning som förhoppningsvis kommer att leda dem till målet .Men att veta vilka yrken som kommer att finnas i framtiden har blivit allt vanskligare att förutse. En sak som fascinerar mig är att kulturutövare ofta har oväntade bakgrunder. Det gör att livet ofta bjuder på överraskningar, som är fallet med Årets fotograf i Alba 2023, Ingmar Jernberg. Läs mer

Från välfärdsstat till partnerskap

  Från välfärdsstat till partnerskap. Om förskjutning av makt och ansvar i ”särskilt utsatta” stadsdelar Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 14 (2022) Av Johannes Lunneblad & Ove Sernhede Sammandrag: Under de senaste decennierna har samhällets stödinsatser i de bostads- områden som idag går under beteckningen ”särskilt utsatta” ändrat karaktär. Staten har allt mer dr Läs mer

Låt skiten löpa

Bild: Christian Munthe

Relationen mellan vetenskap och konst är minst sagt komplex, och det finns oräkneliga sätt som dessa båda mänskliga kreativa områden kan såväl stöta bort som gripa in i eller till och med berika eller omfamna varandra. Jag har några gånger haft nöjet – och utmaningen – att som forskare bidra med texter till konstnärliga projekt och alltid fascinerats av alla perspektiv som öppnar sig. Läs mer

Målaren – Leonardo da Vinci

Vad skiljer olika konstnärer från varandra? En essä om läsningen av Peter Glas böcker om Leonardo da Vinci. Texten är lite längre än vanligt, så vi kan betrakta den somJulläsning. Håll till godo och God Jul! Läs mer

Årets fotograf 2022: Alison De Mars[december]

December – Idén till bildserien som jag berättade om förra månaden – Boxed Landscapes – föddes ur ett enkelt tekniskt fel. Jag använde en Pentax 67 för att ta en bild på pojkvännen under vår Islandsresa, bredvid ett mäktigt vattenfall. Men filmen vevades inte fram helt mellan exponeringar; resultatet blev två bilder som tillsammans skapade en bild som i sig såg ganska rimlig ut, Läs mer

Design drar gränsen mellan demokrati och ekonomi

En tunn bok landade i min brevlåda, på bara 80 sidor. Den handlar om exkluderande design. Kanske finns det inte så mycket att skriva i detta ämne, eller varför så tunn? Jag drar mig till minnes när Centralen i Stockholm tog bort bänkarna där människor kunde sitta och vänta på nästa tågavgång. Med ett resolut beslut avskaffade man alltså helt enkelt vänthallarna. Frågan är större än så, visar det sig. Läs mer

Analog demokrati hotas av digital makt

I många länder ökar motsättningarna mellan makthavare och medborgare. Gula västarna i Frankrike protesterar mot högre bensinpriser, i Kanada mot inskränkningar i rörelsefriheten under pandemin, i USA mot ett påstått stulet val. Finns det något som förenar protesterna av olika slag? Är demokratin garanten för politisk stabilitet eller är den en del av problemet? Frågan behöver penetreras. Läs mer

En snabbskiss över pengarnas makt

Ekonomi betyder att hushålla med pengarna. Så är pengar formen för demokratins praktik? Betänk då att i USA uppger nästan var tredje vuxen att de kämpar för att klara sig eller nätt och jämnt klarar sig ekonomiskt. Exemplet kan överföras även till Europa, men uppenbarligen finns här något som skaver. Läs mer

Demokratins väktare – en uppgift för det offentliga

Har vi tappat bort värdet av den offentliga förvaltningen och den offentliga tjänstemannen? I den tilltrasslade logik av privat och offentligt som råder idag är det bra att gå tillbaka till Lennart Lundquist klassiker Demokratins väktare från 1998. Idén och strävan efter det gemensamma goda har ersatts av ett fokus på individens nytta och lycka menade han. Tjänstemännen och förvaltningarna har ett stort ansvar för demokratin. Läs mer