Varför är det viktigt vem som ger ut en bok?

Med ojämna mellanrum under sommaren och hösten kommer jag att publicera ett antal artiklar där jag berättar om några olika svenska förlag och deras böcker. Vad som driver dem.
Varför det kan man fråga sig. Jo, för att jag kan. Jag har följt den här branschen i mer än 20 år och det har blivit vad man på engelska kallar mitt ”beat”, mitt bevakningsområde, som journalist. Läs mer

Arkiv nr 7 om civilsamhället i Ryssland

För de lite äldre akademikerna är Arkiv synonymt med en kulturtidskrift med teoretisk tyngd – tidskrift för studier i arbetarrörelsens historia. Under åren Läs mer

Handbok för egenutgivare

Bokomslag

Det första jag tänker när jag läser boken ”Publicera dig!” är att det här är en snäll bok. Inte som i bemärkelsen mesig, utan precis som det låter. Snäll. Den vill mig som läsare väl och den gör mig väl. Jag tillhör målgruppen. Läs mer