Trädens liv gestaltat via kroppens poesi

Embla dans & teater – Gläntan (på Atalante)

Visst har träd en själ, kan stundom höras. Intresset för relationen mellan människa och natur tar sig allt fler uttryck. Att åskådliggöra trädens liv med dans, videoinstallationer och tonkonst i en scenografi av hängande trädgrenar är resultatet av forskningsprojekt i scenisk framställning av dansaren m m Anna Wennerbeck, som blivit till en konstnärlig allåldersföreställning. Läs mer

Djurhållning och antibiotika: en gyllene triangel!

Bild: Christian Munthe

För ett par veckor sedan var jag i Amsterdam och talade om etiska dilemman och utmaningar i arbetet med antibiotikaresistens i djurhållning och veterinärmedicin på en konferens. ”Från fabrik till gödselstack” var devisen för mitt bidrag, för att framhålla att djurhållningens användning av antibiotika – precis som sjukvårdens – är en del av en större helhet, där även produktionssystemen för läkemedel och mat (och friska djur och människor), och naturmiljön ingår. Varje del både bidrar till utmaningen med resistens – att vår användning och hantering av dessa viktiga mediciner gör dem obrukbara – och utgör löften för att sätta in åtgärder som kan mildra problemet. Läs mer

Forskning med förhinder

Vinjettbild: Munskyff. SvT

För att få en uppfattning om var forskningsprogrammet Mellan resignation och framtidstro befinner sig bestämde jag en intervju med Ove Sernhede på ett kanske inte helt Corona-säkert café i mitten av februari. Läs mer

Älska din hjärna

Britta Sjöström – Hjärnan bakom allt
bokomslag

Det här är en lättläst och informativ bok om hjärnan. Den styr oss men är beroende av kroppen för att fungera. Varför reagerar vi som vi gör i olika situationer och varför känner vi oss omotiverat ledsna eller upprymda? Kunskaper med koppling till vardagligt beteende får här sin förklaring på ett pedagogiskt sätt. Läs mer

She figures

Trots viss framgång på senare år förblir kvinnor en minoritet inom forskningen och ett glastak hindrar särskilt från toppositioner. Det är mycket orättvist Läs mer

Att studera rädsla för brott

Rädsla för brott är ett på många sätt komplicerat forskningsområde. Överhuvudtaget är det svårt att studera känslor genom att försöka ”mäta” dessa, till exempel hur rädda eller otrygga människor känner sig. Läs mer