Forskning med förhinder

Vinjettbild: Munskyff. SvT

För att få en uppfattning om var forskningsprogrammet Mellan resignation och framtidstro befinner sig bestämde jag en intervju med Ove Sernhede på ett kanske inte helt Corona-säkert café i mitten av februari. Läs mer

Älska din hjärna

Britta Sjöström – Hjärnan bakom allt
bokomslag

Det här är en lättläst och informativ bok om hjärnan. Den styr oss men är beroende av kroppen för att fungera. Varför reagerar vi som vi gör i olika situationer och varför känner vi oss omotiverat ledsna eller upprymda? Kunskaper med koppling till vardagligt beteende får här sin förklaring på ett pedagogiskt sätt. Läs mer

She figures

Trots viss framgång på senare år förblir kvinnor en minoritet inom forskningen och ett glastak hindrar särskilt från toppositioner. Det är mycket orättvist Läs mer

Att studera rädsla för brott

Rädsla för brott är ett på många sätt komplicerat forskningsområde. Överhuvudtaget är det svårt att studera känslor genom att försöka ”mäta” dessa, till exempel hur rädda eller otrygga människor känner sig. Läs mer