Segregationen sätter hyresrätten i strykklass

Sverige toppar OECD:s lista över segregerade länder och Göteborg har beskrivits som en av Europas mest segregerade städer. Boendesegregation betyder att olika grupper av människor bor åtskilda, separerade och koncentrerade på olika platser. Med olika grupper åsyftas oftast ekonomi, ålder samt nationellt och kulturellt ursprung, skillnader som har betydelse för deras förutsättningar på bostadsmarknaden. Läs mer

Makroregionernas betydelse för europeisk integration

Begreppet regionernas Europa har blivit ett talesätt de senaste 20 åren. Det brukar ofta kombineras med resonemang om nationalstatens förändrade och försvagade roll.. Även om vi ser starka tendenser till framväxt av ett Europa med ökad betydelse för den regionala nivån så finns inga tecken på att nationalstatens betydelse skulle ha avtagit. Läs mer

Foto (3)

Bild Elisabeth Ohlson Wallin Läs mer

Så kan hyresrätten utvecklas

Sedan Alliansregeringen tillträdde har Bostadspolitiken i Sverige förändrats på ett sätt, som varit till nackdel för landets hyresgäster. Det är alldeles klart att regeringen prioriterar ägandet, bostadsrätt och egnahem, före hyresboendet. Det kommer så småningom också ett förslag om ägarlägenheter. Läs mer

”Social housing” som bostadspolitikens spöke

Det är något konstigt med den svenska välfärdsstaten. Länge sågs Sverige som ett föregångsland som med sin generella välfärdsmodell och sin politik för jämlikhet utgjorde ett ideal för många långt utom landets gränser. Även bostadspolitiken rönte både förundran och beundran. Sverige framstod som ett land som lyckats upplösa den eviga motsättningen mellan stat och kapital, mellan tillväxt och rättvisa. Här, till skillnad från i andra länder, behövdes varken välgörenhet eller selektiva sociala lösningar, eftersom det här fanns ett generellt trygghetssystem. I Sverige var frihet från nöd och armod en rättighet, och bidrag betalades genom skattemedel, inte genom allmosor från de bättre bemedlade. Läs mer

Idrottsutredning i medieskugga

Staten satsar runt 1,5 miljarder kronor på idrottsrörelsen varje år. Det är därför rimligt att riksdag och regering frågar sig om det är väl satsade pengar. Mannen som ska leverera svaret heter Tomas Peterson. Han har lett en utredning som blev klar i början av juni 2008. Alba kan här presentera en intervju som gjordes medan utredningen pågick. Läs mer

En lek med klichéer

Första boken blev hyllad. En stor kritikersuccé som också sålde bra. Nästa Stieg Larsson sas det till och med. Själv var jag inte alls förtjust. Nu har uppföljaren kommit. Den svåra nummer två. Den som bekräftar eller avfärdar ett författarskap. Så jag tänkte att kanske hade jag fel och de andra rätt. Kallentoft fick en chans till. Läs mer

Titta på dig själv och bidra till en bättre värld

Självhjälps-bok för ökat civilkurage. Take a look at dig själv av Lena Viktorin är en ovanligt lyckad blandning av humor och viktigt budskap. Om alla handlingar kan göra en skillnad, även de små, i den lilla världen, då kan denna bok absolut bidra till en bättre värld. I bästa fall kan den också rusta oss för att ingripa i den stora världen, i skarpt läge, när någon verkligen behöver oss. Läs mer

Resa till ordens ursprung

Att skriva ordboksrecensioner ger i allmänhet inte så många möjligheter till snabbkritik, till skillnad av väderhäftig kritik som kunde riktas in på eviga detaljer, men i det korta med sitt huvudspår språk och billig poäng av antingen utförlig eller icke av tillräckligt utförlig bok, har däri med det rätt få saker att ta fasta på, men helt klart att den här är ordboken under redaktion Mona Wiman inte överhövdan fyller alltför väl kraven på en utförlig etymologisk ordbok, absolut ingen man blir alltför lyrisk över överhuvudtaget. Läs mer

Ett smörgåsbord av mystiskt småvarmt

Mumiens blod börjar med en ensam patient i ett ödsligt dårhus, klipp till snabbpresentation av den tre meter långa björnen Theo som just kommer hem till lägenheten med nya ockulta böcker (rätt deppig, dom nya böckerna kommer nog inte att förvandla honom tillbaka till människa dom heller), klipp till ytterligare en ensam man som går ner i källaren för att hämta sylt men naturligtvis råkar väldigt illa ut. I rask takt kastas vi in i ett mördarmysterium med övernaturliga inslag. Läs mer