Vad vilja de fria grupperna?

Teatercentrum Väst anordnar frukostmöte 2007-12-18.

Det här mötet skulle bli annorlunda än sina föregångare berättade Carl Harlén från Teater Uno som stod som värd för sammankomsten. Tidigare har man haft en panel av politiker som ställts mot väggen av teatermedarbetare, nu satt representanter för 14 (15?) fria grupper på rad för att svara på frågor från de inbjudna politikerna. Läs mer

Vetenskap i strypkoppel

”Reclaim the Science” läser jag på omslaget till boken, och tror att jag fått en bok i min hand som handlar om att återta naturvetenskapen. ”Science” betyder, vad jag vet, just ”naturvetenskap”. Fortsättningen på rubriken är förbryllande dock, då den är på svenska. Jag undrar, innan jag öppnar boken, både vilket språk den är skriven på och vad naturvetenskapen råkat ut för, vilken sorts avakademisering som har drabbat denna. Läs mer

Är universitetet friskt nog för ny hälsosyn?

Tyvärr gick jag inte förbi universitetets centrala administrationsbyggnad i Göteborg den underbara dagen i april. Underbar åtminstone för det hundratal personer som samlats för att lyssna till ett seminarium om en ny forskningsinriktning mot Kultur och hälsa. Redan i anslaget angavs att det handlar om ett tvärvetenskapligt projekt och den tryckta rapporten från dagen vittnar om en hög stämning och optimistisk atmosfär. Läs mer

Fyndigt till döds

En hårdkokt deckare, tänkt som en pastisch, men lite för mycket för att bli njutbar. Dennis Lehanes samtliga fem böcker om privatdeckarna Kenzie och Gennaro finns nu på svenska. Läs mer

Att göra känslan mätbar

Det är ruskväder och mörkt den här dagen då jag och Christer Wigerfelt beger oss upp på Medicinarberget för att besöka Gunnar Bjursell och prata om kopplingen mellan kultur och hälsa. Gunnar Bjursell är professor i molekylärbiologi vid Göteborgs universitet och på grund av sitt intresse för den sk tredje uppgiften initiativtagare till Vetenskapsfestivalen i Göteborg, ett evenemang där forskare möter allmänhet. I sin egen forskning har han framför allt sysslat med genteknik. Läs mer

Om konsten att förstå det främmande

Vad kan vi veta om andra kulturer än vår egen? Inom kunskapsantropologin studerar man de filter och tolkningsramar som påverkar förståelsen av det främmande. Med utgångspunkt från läkekonst i två kulturer för Maj-Lis Follér och Jan Bärmark ett samtal, som förutom att jämföra forskningsresultat också syftar till att ge en presentation av kunskapsantropologin. Samtalet handlar om läkekonst och sjukdomsuppfattning i kulturer där de bägge länge vistats, den tibetanskbuddistiska och den sydamerikanska Shipibo-Conibo. Läs mer

FÅGELKONFERENSEN

av Jean-Claude Carrière
Baserad på Farid ud-Din Attars epos Mantiq-ut-Tayir
Premiär på Masthuggsteatern 8 december 2007
Översättning: Kristina Ros
Bearbetning: Kristina Ros, Rolf Sossna
Regi: Rolf Sossna
Masker, kostym och mask-instruktion: Torbjörn Alström
Musik: Helén Jonsson
Scenografi: Råger Johansson
Ljus: Madeleine Strandberg
Skuggspelsinstruktion: Nasrin Barati
Koreograficoach: Marika Hedemyr
Röstarbete: Ulrik Römer Barfod från Roy Hart Theatre
Kroppens Poesi-pedagogik: Sören Larsson
I rollerna: Masthuggsteaterns ensemble: Helén Jonsson, Helen Hansson, Åsa BodinKarlsson, Hans Brorson, Martin Nilsson.+avgångsklassen på skådespelarprogrammet vid Högskolan för scen och musik i Göteborg: Henrik Bergström, Johanna Zandén, Lisa Linnertorp, Anna-Carin Henricsson, Martin Wallström, Daniel Träff, Victor Trägårdh, Joel Berg, Karin de Frumerie.

Läs mer

Naomi Klein ser ett mönster

Doktor Chock har gjort ett segertåg över världen, om man ska tro Noami Klein. Med den så kallade Chicagoskolan som spridare av det nyliberala budskapet och med Milton Friedman som portalfigur. Mannen som fick nobelpriset 1976, tre år efter den blodiga kuppen i Chile och som var ekonomisk rådgivare åt Agusto Pinochet. Läs mer

Anomi – en diagnos på vår samtid?

Ett sätt att bli berömd på, har det sagts, är att skapa ett nytt begrepp. Freud gjorde det med libido, Max Weber med karisma och Marx med alienation (även om han lånade det från Hegel). Émile Durkheim skapade anomi. Det är både välkänt och märkligt okänt. Befriat från sin torra sociologiska dräkt vore det värt en renässans. Sammansatt av grekiskans a, icke och nomos, lag, och med en bestämd historia under senantiken, betyder det laglös, regellös. Mer precist står det för ett tillstånd av desorientering och förvirring utlöst av samhällets brist på sammanhållande normsystem. Läs mer

Koppla samman kultur och hälsa

Människan i västvärlden får det materiellt bättre och bättre, trots det ökar ohälsan i världen – en ”hälsans paradox”. I det ligger en utmaning och närmast en skyldighet att ta vara på dessa insikter och fördjupa våra kunskaper inom området. Läs mer