Pennalismens logik

Det är många som under den senaste tiden upprörts av rapporterna om oegentligheter vid landets riksinternat – Grennaskolan, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket och Lundsbergs skola – inte minst sedan SVT:s granskning av den sistnämnda internatskolan. Läs mer

Varför lyckas Kanada där Sverige misslyckas?

Kanada har haft stor framgång i arbetet med att skapa goda skolmiljöer för nyanlända barn och unga. Vad är det som gör att Kanada är världsledande i detta arbete? Här är sex teser för lyckad integration. Läs mer

Margareta Nilsson Lindström – Vilse i lärarlandskapet

Lärarnas utbildning och yrkeskunnande är starkt omdebatterade i svensk utbildningspolitik. Läs mer

Konsten att skapa bra lärare

Varför lockar läraryrket studenter allt mindre? För inte många decennier sedan var det tvärtom ett yrkesval som framstod som lika attraktivt som viktigt. Läs mer

Utbildning är en fråga om befrielse

[Ur nr 1.11] Den här intervjun är vald av tre anledningar. Den första: Sven-Eric Liedman har varit flitigt förekommande i Alba.nu sedan starten, både som intervjuad och med egna texter. Han var med redan i vår första hedersredaktion. Nr två: vetenskapsjournalistik är, tycker vi viktig och underrepresenterad utanför Alba.nu. Nr tre: Skolan är vårt viktigaste redskap för verklig demokrati. Läs mer

Sven-Eric Liedman ur boken Hets! – del 2

Här fortsätter texten. Läs mer

Fantasins bin och verklighetens kupa

Här nedan bjuder vi på det åttonde och sista kapitlet i Sven-Eric Liedmans bok Hets!. Boken är utgiven av Albert Bonniers Förlag. Läs mer

Bildning och demokrati

Tolkningshistorien om bildning är till övervägande delen elitistisk i den meningen att det finns en utpekad eller självdefinierad grupp som anses vara den bildade eller bildbara. Men det finns också återkommande jämlikhetsskapande drag som verkar demokratiserande i den historiska utvecklingen. Läs mer

Om att bevara och att förnya

Om att bevara och att förnya. Så hette det i Läroplanen, kanske heter det fortfarande så om skolans grundläggande syfte. Men – vad skall förnyas och hur mycket? Läs mer

Om spänningen mellan en lärares olika roller

Ämnet som i lärarutbildningen benämndes – Muntlig framställning – hade tidigare anförtrotts en skådespelare. Han hade rullat på ärren och väst på essen. Läs mer