Nr 2 2003 – Motstånd i den lilla världen

[030320] Nr 2 2003 – Motstånd i den lilla världen

NR 2 [46]
20 mars 2003
Årgång 7

Nätverk har blivit den nya tidens sätt att organisera sig såväl
politiskt som i andra sammanhang. Är det för att vi är trötta på och
misstänksamma mot traditionella organisationsformer? Eller är det för
att allting går så mycket snabbare idag och nätverket är ett snabbt och
smidigt sätt att få någonting gjort. I det här och nästa nummer av Alba
skall vi titta närmare på detta fenomen. Vi börjar i det lokala, i
stadsdelen Majorna här i Göteborg. Denna stadsdel har visat sig vara en
utmärkt grogrund för nätverkande. Varför får vi, delvis i alla fall,
svar på i texterna här nedan. Förhoppningsvis ger de en del att tänka
på. Det finns fällor och faror bland de många fördelarna. I nästa nummer
skall vi fortsätta diskussionen, lyfta näsan och titta lite bredare på
nätverkssamhället och med anledning av krigsutbrottet tittar vi redan i
detta nummer på fredsrörelsen.

SIRI REUTERSTRAND, RED


JARI KUOSMANEN OCH THOMAS JOHANSSON
MAJORNA – DEN SOCIALA MILJÖNS BETYDELSE
Läs mer
…för tryggheten och för hur vi knyter an till vår närmiljö och till
varandra. Grogrunden för nätverkandet är en känsla av samhörighet. Ur
konferensrapporten Att förbygga brott och rädsla

THOMAS JOHANSSON, JARI KUOSMANEN, OVE SERNHEDE
MAJORNA – EN STADSDEL I RÖRELSE
Läs mer
Mobilisering, nätverk och lokalt medborgarskap.
Texten här är klippt ur en bok som bygger på en studie av en framväxande
medborgarrörelse i stadsdelen Majorna i Göteborg.

SIRI REUTERSTRAND
FÖRÄLDRANÄTVERK MOT NEDSKÄRNINGAR
Läs mer
En typisk majornarörelse och ett nätverk som innehåller alla
nätverkandets typiska fördelar och problem. Nedskärningarna i skolorna
har orsakat stormar. Intervju med Kikki Johansson.

KAJSA WIDEGREN
ENASTÅENDE KAMP FÖR BARNEN Läs mer
Enastående föräldrar är en av de många rörelser som har sitt centrum i
Majorna. Kajsa Widegren som själv är aktiv där beskriver deras verksamhet.

CHRISTER WIGERFELT
SYMBOLKAMP MELLAN GRÄSROT – CENTRALMAKT?
Läs mer
Majorna ligger strax utanför de centrala delarna av Göteborg och har ett
läge som blir alltmer attraktivt. Attackerna mot majborna från centralt
håll börjar likna ett spel om stadsdelens framtid.

Refl
OLAV UNSGAARD
LOKAL FREDSKAMP PÅ GLOBAL ARENA
Läs mer
President Bush har just basunerat ut det nog ska bli krig. Men många
individer som reagerar tillsammans har blivit en kraft att räkna med. Vi
tar en titt på fredsrörelsens nätverk.

Ur gamla nummer
Nr 1/1997 – TEMA: DEMOKRATI I STORSTAD
Läs mer
Nr 7/1997 – TEMA: STADEN SOM KREATIV RESURS
Läs mer
Nr 6/2000 – TEMA: HAR SOLIDARITETEN BLIVIT OMODERN?
Läs mer
Nr 4/2001 TEMA: EU UNDERIFRÅN
Läs mer


SALAMANDER Läs mer
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten

Recension
SAMUEL EDQUIST
FRÅN GLOBALISERINGENS FRONTLINJER
Läs mer
Tidningsreportage och föredrag samlade i bok. Det finns inte plats för
några djupanalyser, men tillsammans ger de en ganska tydlig bild av den
nyliberala världsordningen och dess motståndare.
Naomi Klein – Stängsel och öppningar

Recension
DANIEL OLSSON
VÄGEN TILL PALESTINA Läs mer
Evert Svensson är en av många som gått från att ge ett oreserverat stöd
till Israel till att bli palestinavän. På sätt och vis personifierar han
därmed en historisk process i stora delar av Europa.
Evert Svensson – Vägen till Palestina

Essä
CARINA LISTERBORN/GABRIELLA OLSHAMMAR
VEM HAR RÄTT TILL STADEN? Läs mer
I en engelskspråkig essä diskuterar Listerborn och Olshammar bland annat
om hur trygghets- och säkerhetsaspekter ibland krockar. De tar avstamp i
två göteborgska exempel.

Recension
LEIF WILEHAG
VAD HADE PALME SAGT OM DAGENS POLITIK?
Läs mer
En bok om Palme leder lätt tankarna till världspolitiken och de
spänningar som åter stegrats. Palmes orädda engagemang för de mindre
folken och staterna är inte lika självklar idag.
Thage G Peterson – Olof Palme, som jag minns honom

Recension
MAGNUS KÖRNER
UNG FEMINIST VÄSSAR PENNAN Läs mer
Linda Skugge har samlat ett antal av tidigare publicrade ertiklar inom
bokpärmar. Engagemanget är på topp utan särskilt mycket teoretiserande.
Bokens fokus är feminism, barn och barndom.
Linda Skugge – Akta er killar…

Recension
CARINA ELIASSON
INTE LIKA UNG FEMINIST VÄSSAR PENNAN IGEN
Läs mer
Den här boken kom ut första gången 1971 och använde ett effektivt grepp
om könsskillnaderna. Genom att vända på könsrollerna framstod
ansurditeterna i all sin nakenhet.
Mariann Andersson – Vägen ut eller det grymma…

Recension
SIRI REUTERSTRAND
HEM LJUVA HEM Läs mer
En ful bok med ett tämligen gott pedagogskt innehåll. Vi får lära oss
det mesta om de ideologiska incitament som format vårt svenska boende.
Per Svensson – Svenska hem

Recension
NIELS KAYSER NIELSEN
IDROTT MELLAN ENHET OCH MÅNGFALD
Läs mer
En antologi spretar ofta åt flera håll. Det gör denna bok också. Men här
finns en hel del intressant läsning. Kan man exempelvis forska om idrott
utan att ha varit aktiv själv?
Eichberg/Madsen (red) – Idrættens enhed og mangfoldighed

Recension
CHRISTER WIGERFELT
ÖKAT INTRESSE FÖR ÅLDRANDE KROPP
Läs mer
För yngre idrottsaktiva kan boken vara ett laddat möte med ett
obevekligt öde. Andra kan läsa boken med skräckblandad förtjusning. Det
handlar om kroppens förfall.
Mette Krogh Christensen (red) – Aldring og bevægelse…

Anmälan
BUSH GOES WAR II
Bob Woodward är en legend i Washington Post efter Watergateskandalen.
Här gör han ett försök att greppa hur Bush ser på krig i omvärlden.
Boken är relativt ny och svår att få tag på i Sverige.

Här är en recension
Läs mer
av Peter Preston, The Observer.

Läs mer

KRÖNIKA
– Ska Guds ande vila över EU:s författning?
Läs mer
CECILIA MALMSTRÖM
EU-PARLAMENTET (fp)
Alba tackar för alla spännande krönikor från Cecilia. I nästa nummer
presenterar vi en ny krönikör.

GRATIS E-BOK
Kvinnan – djur eller människa?
Av Kerstin Berminge
Fortsätt Läs mer

VÄSTSVERIGE
Läs mer
Västsvenska länkar Kultur, politik och mycket annat
Läs mer

KOLLEGOR PÅ NÄTET
En lista på 62 tidskrifter som finns på nätet hittar du här>>
Läs mer
Den som är mer intresserad kan även läsa Alba nr 5/02
Läs mer

& REGIONER

Specialbilaga
om globalisering, Europa och regioner.
Krönikör
Bengt Johansson:
Måste vi gå i krig mot Norge för att få riktig känsla för regionen!?
Läs mer Läs mer

KULTUR & EKONOMI
Specialbilaga
i samarbete med BRG och Teknikbrostiftelsen
i Göteborg.
Läs mer Läs mer

ISRAEL-PALESTINA
Specialbilaga
Israel och Palestina är de mest sökta begreppen som leder till Alba från
sökmotorer. En hel bilaga
hittar du Läs mer

BILDBEVISET
Statsminister Aznar i Spanien dansar inte i takt med folket. Många hus
är pyntade med protester mot kriget.

PÅ TAL OM RASISM
En kunskapsbank om organiserad rasism i Västsverige
hittar du Läs mer

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: