Konst och empati

Vinjettbild

[200501] .

.

.

.

.

.

.

.

Dag.empati

Där andra ser röra
Ser några mönster.
Där andra ser fasader
Ser en del fönster
Där andra skapar buller
Hör somliga rytmiska alster
Där andra slevar smet och lera
Skapar vissa  konst med mera.
Där andra ser mörker
Lyser någon upp och ler
Där andra ger upp och gråter
Stannar de tappra  till och vill
Dit andra drar stopp och nit
Där röjer de tålmodiga sin svit.
Där andra må illa och annat tycka
Dit söker hon som oftast sin  lycka.

(Foto: Astrid Jonsson)

▪ Dag Almerheim