Mellan resignation och framtidsutsikter

Vinjettbild: Ingmars Jernberg

Alba.nu har fått möjligheter att följa ett forskningsprojekt inifrån. Det handlar om vad som under 2020 har blivit en av det politiska partilivets stora trätor: invandringen, ökad brottslighet som genereras av de alltmer segregerade förorterna i våra storstäder och integrationens misslyckanden. Läs mer

Forskning pågår

Från välfärdsstat till partnerskap Av Johannes Lönneblad och Ove Sernhede [230111] Under de senaste decennierna har samhällets stödinsatser i de bostadsområden som idag går under beteckningen ”särskilt utsatta” ändrat karaktär. Staten har allt mer dragit sig tillbaka, polisiära prioriteringar har hamnat i förgrunden och kommunerna har i jakt på resurser riktat in sig på att sk Läs mer