IGELKOTTEN OCH MULLVADEN

efter Anna Höglunds och Gunnar Lundkvists böcker
Teater Tamauer på Hagateatern, premiär 14 april 2007
Dramatisering & Sångtexter och regi: Anders Friberg
Dekor: Anders Friberg efter en idé av Johan Friberg
På scenen: Sara Klingvall och Jan Ericson
Kostym: Tove Berglund.
För barn 3-6 år Läs mer

STJÄRNAN ÖVER LAPPLAND

av Staffan Göthe
Premiär på Göteborgs Stadsteater, Nya Studion 13 april 2007
Regi: Elisabeth Frick
Scenografi och kostym: Marika Feinsilber
Ljus: Mikael Seidemo
Dramaturg: Nadja Gabay
Mask: Gunnar Lundgren
I rollerna: Anna Bjelkerud, Fredrik Evers och Henric Holmberg

En humoristisk, tragisk, satirisk men medmänsklig historia av Staffan Göthe. Läs mer

Den ofrivilliga medmissbrukarens helvete

En ung familj i Göteborg väntar sitt andra barn, de sociala och ekonomiska omständigheterna är goda, det mesta tycks vara frid och fröjd. Men kvinnan i familjen har en syster som varit drogmissbrukare, och nu slår hennes återfall efter två rena år ner som en förbrännande blixt i familjens tillvaro och ställer allt på ända. Läs mer

Hur vill den kreativa klassen bo?

Två tendenser i boendet står till stor del emot varandra. Den dominerande handlar alltmer om att se bostaden som en källa till ekonomiska vinster. Den andra handlar om att tillförsäkra sig kulturella värden i boendet. Senmodernt mot kreativt. Hur kommer vår syn på boendet att förändras? Läs mer

Rättvisa villkor ger hyresrätten en framtid

Hyresrätten har en viktig roll för bostadsförsörjningen till nytta och glädje för både individer, samhälle och näringsliv. För att hyresrätten ska kunna fylla sin roll krävs det att den vänder sig till och efterfrågas av alla grupper i samhället. Läs mer

Har vi råd att sälja ut allmännyttan?

Att bo är grundläggande för alla. I grunden handlade det om ett ”tak över huvudet”, ett skydd mot ett hårt klimat och ovälkomna besökare. Men det handlar om mycket mer. I ett bra hem skall vi kunna trivas och utvecklas i tillsammans med den familj eller grupp man frivilligt valt. Livet hemma skall stå i ett friskt och öppet samspel med det omgivande samhället. En bostad skall fungera som ett led iu ett hållbart samhälle. Det skall finnas bostäder med olika rumsliga och arkitektoniska kvaliteter för att passa olika behov och livsstilar. Läs mer

Nästa stora deckargenombrott?

Vem är ond och vem är god? Kan man se det vid en första anblick eller finns det ens alltid tydliga skillnader mellan dessa ytterligheter? Ett krig sätter djupa spår hos alla inblandade och konflikten lever vidare långt efter det att de officiella fredsfördragen undertecknats. I den femte boken om kriminalinspektör Elina Wiik vävs mord i Sverige ihop med mord i Italien och i gränslandet mellan Serbien och Kroatien. Läs mer

Har förorternas hyresrätter någon chans?

De förorter som byggdes från c:a 1960 till 1975 – med det s.k miljonprogrammet under de sista 10 åren – kom relativt snart att kritiseras och uppfattas som problematiska. I början av sjuttiotalet stod en hel del lägenheter tomma, inte minst därför att inflation och ränteavdrag gjort småhusägandet attraktivt. I Göteborg bidrog varvskrisen till den negativa utvecklingen. Bilder av storskaliga hus från förorter som Hammarkullen i Göteborg och Rosengård i Malmö fick illustrera situationen och förortsfrågan blev under några år en av de stora debattfrågorna i samhället. Läs mer

Stärkt hyresrätt kräver hårt arbete

Hur kan vi som hyresgäster påverka vårt boende? Tänk om alla och inte bara några få blir tillfrågade om hur de skulle vilja ha sitt boende. Det skulle kräva att folk engagerar sig och en hel del arbete för alla. Läs mer

Alltför stort fokus på regiongränser

Mycket av diskussionerna om Ansvarskommitténs slutbetänkande har, liksom tidigare rapporter, kommit att handla om de territoriella gränserna istället för den faktiska politiken. Med tanke på att beslut om vilka sakområden som ska hanteras på vilken nivå kan innebära mycket större förändringar i den förda politiken och därmed för medborgarna, kan det tyckas märkligt att så lite av diskussionerna hittills har handlat om vilka politiska sakfrågor som bör hanteras av lokal, regional, respektive nationell nivå – eller för delen på europeisk nivå? Läs mer