scenkonst

topplänk.böcker

Nr 1 2001 – Kunskap på nätet

Nr 1 2001 – Kunskap på nätet NR 1 1 FEB 2001 WWW.ALBA.NU Årgång 5 IT-revolutionen bryter upp gamla strukturer. Nu börjar det även märkas inom utbildningen. På internet hittar man ett otal antal länkar till företag som försöker tjäna pengar på e-learning. Någon förnyelse av pedagogiken har vi svårt att spåra. Frågan vi ställde oss är om det går att utveckla lärandet med Läs mer

Nr 7 2000 – Musik i den digitala revolutionen

Nr 7 2000 – Musik i den digitala revolutionen NR 7 13 DEC 2000 Årgång 4 En sång går väl inte att sälja? Jo, förresten, om jag ordnar en konsert eller skriver ned den eller spelar in den och gör den i många kopior. Och sedan börjar det hända saker. Numer kan man spela på virtuella flyglar och sända musik genom rymden. Från spår i fonogramrullar till ettor och nollor i en ” Läs mer

Nr 6 2000 – Solidaritet

Nr 6 2000 – Solidaritet NR 6 25 OKT 2000 Årgång 4 Har solidariteten blivit omodern? Solidaritet handlar framför allt om de gemensamma angelägenheterna. Under senare år har de flesta av dessa angelägenheter blivit upp till var och en att ordna med. Skolor, pensioner, sjukvård. Solidariteten med tredje världen verkar vi också ha glömt. Men just när man börjat dödförklara tanken p Läs mer

Nr 5 2000 – Kulturen ett frö till big business?

Nr 5 2000 – Kulturen ett frö till big business? NR 5 13 SEPT 2000 Årgång 4 I Sverige började debatten för flera år sedan med en debattartikel av Lisbeth Lindeborg. Sedan var det tyst ett tag. Men nu verkar tiden ha mognat. Några hävdar att kulturen är vår nästa tillväxtbransch – andra påstår fortfarande att den slukar pengar som borde gått till vård av gamla och barn. L Läs mer

Nr 4 2000 – Tid för böcker

Nr 4 2000 – Tid för böcker ALBA NR 4 14 JUNI 2000 Äntligen sommar – äntligen ledig och lat! Alla har kanske inte råd att resa bort, så några restips ger vi inte. Däremot tips för en inre, mycket billigare resa. Albas sommarnummer innehåller mängder av förslag på böcker som kan göra er sällskap i hängmattan eller var ni nu väljer att vara. Trevlig sommar! CECILIA MALM Läs mer

Nr 3 2000 – Populärvetenskap

Nr 3 2000 – Populärvetenskap ALBA NR 33 MAJ 2000 alba avslöjar Läs mer För några år sedan rasade en debatt i Sverige om möjligheten att popularisera vetenskap. Sven Öhman, professor i lingvistik, hävdade att det är omöjligt att popularisera. Han blev manglad av kultur- och vetenskapsjournalister. Till den första vetenskapsfestivalen för tre år sedan intervjuades han i Alba. Tid Läs mer

Nr 2 2000 – En designad värld

Nr 2 2000 – En designad värld ALBA NR 215 MARS 2000 Kulturen har skiftat fokus. Våra hem pryds allt mer sällan av traditionell konst. Däremot satsar vi gärna pengar på snygg design. Med hjälp av den signalerar vi vilka vi är. Världen är full av designade föremål – oftast tänker vi inte ens på att det finns en tanke bakom dem. Är 00-talet ännu ett ytans decennium? CECIL Läs mer

Om att bevara och att förnya

Om att bevara och att förnya. Så hette det i Läroplanen, kanske heter det fortfarande så om skolans grundläggande syfte. Men – vad skall förnyas och hur mycket? Läs mer

Om spänningen mellan en lärares olika roller

Ämnet som i lärarutbildningen benämndes – Muntlig framställning – hade tidigare anförtrotts en skådespelare. Han hade rullat på ärren och väst på essen. Läs mer

Lärarroll i förändring

Jag utbildades till ämneslärare på ”provårens” tid, i början av 1950–talet på ett av Göteborgs statusläroverk, Hvitfeldtska. ”Att gå provår” var då detsamma som att utbilda sig till lärare inom läroverken, dvs. för undervisning i realskola och gymnasium. Läs mer