Nr 5 1998 – Tänk på döden döden tänker på dig

[980801] Nr 5 1998 – Tänk på döden, döden tänker på dig

ALBA NR 5 – AUGUSTI 1998

Alba räds varken gud eller döden. Vi gör en djupdykning in i det
svåraste ämnet av alla. DÖDEN. Alla ska vi möta den och alla har vi väl något slags förhållande till den. Men vet vi ens när någon är riktigt död? Att vi skulle vara lika inför döden är i alla fall en myt. Våga läsa och känna efter en stund.


LEIF WILEHAG
NÄR LJUSET SLOCKNAR
Läs mer
”Att gamla människor dör, går att acceptera, men unga och oskyldiga i olyckor och sjukdomar… nej!” ”Det gäller att skaffa sig ett
förhållningssätt till döden. Jag jobbar på det.”

CHRISTER WIGERFELT
LEVER LIKET?
Läs mer
Förr dog vi när hjärtat stannat. Idag dör vi när hjärnan är utslagen. Men däremellan finns både tid och liv. Alba tar sig in i dödens gråzon, bland annat med hjälp av filosofen Torbjörn Tännsjö.

SIRI REUTERSTRAND
VAR DET ALLT?
Läs mer
Om du dör imorgon, vad lämnar du efter dig då? Bouppteckningen efter ett dödsfall ger en märklig bild av den döde och av tiden han eller hon levde i. Tiden rusar. Glöm inte att städa i garderoben!

BIRGITTA PANDE
NATUREN TAR HAND OM DE DÖDA
Läs mer
Traditionerna hur man tar hand om de döda varierar. Parserna i Indien kommer ursprungligen från Persien. Trots den nya miljön har deras speciella begravningsritualer bevarats. Många tursiter plockar fram sina kikare…

SORIN SIMION
DE SKRATTADE ÅT DÖDEN
Läs mer
Finns det anledning att skratta när någon dör? I Rumänien finns ”den
skojiga kyrkogården” med glada verser på gravstenarna. Att dansa på
någons grav betyder här någonting helt annat än hos oss.

SOCIALSTYRELSENS SKRIFTSERIE
NÅGRA SORTERS SORG
Läs mer
Hur hanterar olika folkgrupper och religioner sorg? Vi refererar ur en handledning till sjukvården, för att undvika övertramp.

UNO NILSSON
JAG VILL INTE DÖ NYFIKEN
Läs mer
Döden är livets antites. Utan död inget liv. Mitt förnuft säger mig att efter döden blir allt svart och tomt. Men inte känslan. Liemannen jagar oss, så spring så länge du orkar!

FRÅN SOCIALSTYRELSEN
ORGANDONATIONER I ETT NÖTSKAL
Läs mer
Antalet personer som skickar in ett donationskort till socialstyrelsen är avtagande. Samtidigt ökar behovet av organ för transplantation. Alba redovisar lite statistik.


SALAMANDER
Läs mer
Inte alltid så lätt att upptäcka.
Ser en hel del själv.


MED GYMNASISTER FRÅN ANGEREDSGYMNASIETS MEDIEPROGRAM

GUNILLA ANDERSSON
DET KOMMER – LITA PÅ DET
Läs mer
Slutet är det enda man kan vara säker på. Att kämpa emot är meningslöst. Det är bara att hoppas att utgångsdatumet inte kommer för snart och att jag hinner leva innan jag dör.

CHRISTIN DAHLGREN
DÖDEN ENLIGT ISLAM
Läs mer
Hur blir det efter döden för en muslim? Albas Ung-redaktion har tittat närmare på islam och konstaterar att vi alla söker efter samma saker.

LEIF WILEHAG
KAN DET VARA FEL PÅ SYSTEMET? (3)
Läs mer
När företagen insåg att det kostar pengar att strunta i miljön blev det politik av den på allvar. Då kan det ju finnas kopplingar även mellan företagens behov och socialhjälpen.

GUY HEYDEN
SJÄLVUPPLEVD HÄLSA – NÅGOT OSKATTBART
Läs mer
Professor Guy Heyden, en av de drivande bakom projektet Kosterhälsan, har tittat närmare på en rapport från Forskningsrådsnämnden. Han konstaterar att ”det är med välbefinnandet som med vattnet – den som vill studera det, måste leva mitt i det för att förstå det.”

INA LARSSON
KONSTEN ATT ÅLDRAS
Läs mer
Psykoanalytikern Emmy Gut tröttnade på att allt som skrev om åldrande skrevs av människor som själva inte hade någon erfarenhet av att åldras. Hennes egen skildring av åldrandets problem ger en delvis annorlunda och tämligen löftesrik bild av livets slutspurt.

BJÖRN ZETTERLING
ARBETARKLASSEN ÄR DÖD –
LEVE ARBETARKLASSEN!
Läs mer
Har den jättelika svenska medelklassen slukat arbetarklassen och
kvarlämnat en svag och hjälplös underklass? Inte alls påstår iallafall Göran Greider i sin senaste essä. Är det dags för de härskande klasserna att darra? Den som läser vidare får se!

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: