I Trollhättan däremot VIII

Tuula Polojärvi

[200914] Skolverket får inte lämna ut information om olika skolors resultat. Vad gör detta för det så kallade fria skolvalet? Hur ska någon kunna välja då underlag för ett val inte finns? I Trollhättan föreslår man nu också att det ska läggas ned två skolor samt att Kronan skolas 4 – 9 klasser ska få gå på andra skolor i stan, kvar blir lågstadiet på Kronan. Vad är det för fritt skolval när man styr var eleverna hamnar genom att helt enkelt lägga ned skolor och delar av en skola och på så sätt tvinga elever att flytta till andra skolor trots att de och deras föräldrar vill att de ska få gå kvar? Ja, är de föreslagna nedläggningarna bra eller dåliga?

Jag har redan tidigare här tyckt till om skolfrågan och framförallt Kronans vara eller inte vara. Jag tycker att det vore ett bra beslut att lägga ned klass 4 – 9 på Kronan och att eleverna från Kronan ska spridas ut på de andra skolorna i stan för att på detta sätt öka integrationen bland eleverna i Trollhättan. Det är ju dock inget lätt beslut. Elever på Kronan och deras föräldrar har uttryckt sin oro över att behöva byta skola. De har betonat att de känner sig trygga på Kronan. Föräldrar har berättat att de tycker att det är bra att barnen går på en skola nära hemmet. Några har berättat att de är nöjda med undervisningen på Kronan, andra att de redan flyttat sina barn till en annan skola. Egentligen är politikernas förslag ett misslyckande i sig. Om segregationen i stan inte varit så stor hade behovet att ta dessa radikala beslut inte funnits. Det är ett systemfel som Trollhättan verkligen inte är ensamt om.

De två skolorna som föreslås läggas ned är Velanda skola och Frälsegårdsskolan. Velanda skola ligger i ett litet samhälle utanför Trollhättan. Velanda är ett villaområde och föräldrarna till barnen på skolan har protesterat högljutt mot den föreslagna skolstängningen. I Velanda har Socialdemokraterna visat tecken på att de kanske backar och låter skolan vara kvar. Föräldrarna hävdar att skolan är bra, undervisningen fungerar och barnen trivs på den lilla skolan. De vill inte att barnen ska skjutsas till den nybyggda och stora Sylteskolan. Här bor föräldrar med tid och resurser att protestera mot en föreslagen nedläggning.

Den andra skolan, Frälsegårdsskolan, ligger liksom Kronan skola på Kronogården. Eleverna ska flyttas till Kronan där klasserna 1 – 3 alltså blir kvar. Här har det knappt hörts några protester alls. Så olika det kan vara. Man kan fråga sig vad det beror på. Har informationen varit sämre på Frälsegårdsskolan? Har den haft svårare att nå fram? Eller är det så att vissa föräldrar varken kan eller vill engagera sig i skolpolitiken?

Beslutet i skolfrågan ska tas i slutet av oktober. Det har skrivits spaltmeter om skolnedläggningarna i lokalpressen men även tidningar på riksnivå har tagit upp frågan. De riktiga avarterna i debatten har synts på insändarsidorna i TTELA där vissa har beklagat sig i förväg över att barnen från Kronan kommer att råna barn på sin nya skola. Riktiga bottennapp – men tyvärr en del av de fördomar eller ska man kalla det rasistiska yttringar som har luftats. Men det har även höjts röster som anser att förslaget är bra och för att segregationen måste på något sätt brytas.

Jag vet att man borde satsa mycket på stadens segregerade områden men jag tror inte längre att enbart pengar kan lösa ett samhällsproblem som segregationen. Det krävs andra åtgärder, jag vill tro att nedläggningen av Kronans 4 – 9 klasser kan vara en del av lösningen eller ett steg på vägen mot en mindre segregerad stad.

För att komma längre krävs att man tar itu med bostadsfrågan här i Trollhättan – där finns mycket att önska. Här handlar det inte bara om var man bygger utan även om vad, just nu dyra bostadsrätter. När det egentligen behövs billiga hyresrätter. Trollhättan är Sverige i miniatyr med samma problem som i storstäderna, men fördelen med att vara en mindre ort, tror jag åtminstone, är att det bör vara lättare att lösa sina problem.  Kortare väg till beslut, mindre och mer gripbara strukturer. Ska bli spännande att se vad kommunfullmäktige bestämmer i skolfrågorna i slutet av oktober. Ber att få återkomma efter beslutet. Till dess, ha en bra start på hösten.

▪ Tuula Polojärvi

Det här är del 8 i en krönikeserie.
Del ett hittar du här. 
Del två här.
Del tre här.
Del fyra här.
Del fem här
Del sex här
Del sju här

Vi vill med den här serien uppmärksamma en liten bit av världen utanför storstadsområdena.
Sällan rapporterar medier därifrån. Och gör de det så gäller det nästan alltid brott, olyckor eller sport.
Det händer en mängd andra saker därute och de allra flesta invånarna i Sverige bor ju inte alls i Göteborg, Stockholm eller Malmö.
Samtidigt är den lilla staden också ofta ett koncentrat – och ger därför också en tydligare bild  – av den stora staden.
Vi vill visa lite av hur ett liv i en mindre stad kan te sig. I alla fall göra små nedslag.
Välkomna till Trollhättan.

Fotot på Tuula är taget av Anna Hovi (här ngt beskuret)

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: