Folkbildningens viktiga utmaningar

Det är en välkänd tanke att demokrati kräver bildade medborgare. Demokrati är dock inte givet en gång för alla, utan måste ständigt reproduceras. Om vi inte gör det finns risken att demokratin går förlorad. Vi behöver också medborgare som engagerar sig i demokratiska frågor. Men ett sådant engagemang är inte heller givet utan vi måste alla fostras in i ett sådant aktivt medborgarskap. Läs mer

En guide för dig som vill diskutera utbildning

Under några år under det tidiga 1980-talet anordnades vid Wenner-Gren Center seminarier under rubriken Skolans och den högre utbildningens problem. Av någon anledning fick Centrum för tvärvetenskapliga studier av människans villkor vid Göteborgs universitet en inbjudan, och jag som var en enkel administratör därstädes kom därför att tillbringa ett antal mycket intressanta timmar tillsammans med dåtidens ledande utbildningspolitiker, universitetsrektorer, näringslivschefer och en del professorer, framför allt från Uppsalas, Lunds och Stockholms universitet. Läs mer

Sven-Eric Liedman ur boken Hets! – del 2

Här fortsätter texten. Läs mer

Fantasins bin och verklighetens kupa

Här nedan bjuder vi på det åttonde och sista kapitlet i Sven-Eric Liedmans bok Hets!. Boken är utgiven av Albert Bonniers Förlag. Läs mer

Lärare blir grosshandlare?

Sven-Eric Liedman diskuterar i sin bok Hets! grundläggande frågor om utbildningssystemet. Men hur landar frågorna där eleverna och studenterna finns? Vi sökte indirekt svaret på Pedagogen i Göteborg, där nya lärare utbildas. Inga Wernersson försökte ge svar. Hon är professor på institutionen för Pedagogik och specialpedagogik och forskar främst på genusaspekter. Läs mer

Utbildning är en fråga om befrielse

”Det skulle vara möjligt att kalla allt det som under livet påverkar oss för bildning. Men i så fall skulle begreppet bli ohanterligt. Den vanliga innebörden har med kunskap att göra. Låt oss säga: Bildning är inbegreppet av de kunskaper som på en genomgripande och djupgående sätt präglar en människa. Det mesta vi lär oss är tillfälligt och försvinner till synes spårlöst. Annat kan bli liggande som värdelöst grus i minnet. Men det finns också kunskaper som förändrar oss. De rubbar eller fördjupar världsbild och livssyn, de öppnar nya horisonter, de ger oss ett nytt sätt att tänka eller bekräftar det som vi anat eller misstänkt eller önskat oss. De blir föremål för vår reflektion, de berikar vår upplevelse av själva tillvaron, de får oss att se andra människor på ett annat sätt. De ger oss kort sagt en rikare tillvaro. Säkert gör de oss bättre i vårt yrke. Obetingat blir vi intressantare för våra medmänniskor.” Läs mer

Hybris

Författaren är den mest prisbelönta finländska poeten i sin generation, och är lika känd och uppskattad i Sverige som i sitt hemland. Läs mer

Vällust

Författaren är född i Malmö 1962, bosatt i Oslo. Senast utgivna böcker ”Skisser till ett århundrade”
(-06) och ”Gyllene dagar” (-09). Läs mer

Girighet

UKON är uppvuxen i Västerbotten men verksam i Göteborg, bland annat arbetar han med tidskrifterna Glänta och OEI. Förutom författare är han även leg psykolog, leg psykoterapeut och psykoanalytiker. Läs mer

Lättja

ur romanen Till sista andetaget som redan kallats för årets svenska roman. Hur vet man vad det är att älska, är den fråga som boken ställer. Det är en berättelse om en ung kvinnas konfrontation med kärleken, kärleken som hennes mor sa åt henne att akta sig för. Läs mer