Avund

Nio år efter debuten återkom hon under vintern med boken Hur ser ett liv ut om man inte har tillräckligt med kärlek? I en dagboksnära form berättar Zennström om en kvinnas begär och ensamma nätter som rör sig tätt inpå läsaren. Läs mer

Vrede

I ett sammansatt urklipp ur romanen Stjärnpalatset som gavs ut under 2010 blandas det igenkännliga med världar som ligger bortom våra begrepp, i en framtidshistoria där årstiderna nästan försvunnit. [ur Poesi och Prosas program] Läs mer

Frosseri

Författarinnan har lånat friskt från Kalle Ankas värld men skall samtidigt ses som en satir över USA – Lena själv säger att hon länge varit intresserad av amerikansk politik och framför allt vad som kan få USA på fall. [ur Bokhora] Läs mer

Så utövas makten

Vilken väg går universitetet? Är trenderna i Sverige desamma som i övriga världen? Nästan alla frågor av det slaget väcker följdfrågor, som vilka som har intressen av förändringar. Är det identifierbara personer man ska rikta in sig på eller är det förändringar inom ekonomin som mest påverkar utvecklingen? Så kan man skala av skikt efter skikt i sina frågeställningar. Till slut hamnar man i kärnfrågor som nästan alltid handlar om makt. Läs mer

Står vi inför ett perspektivskifte?

Universitetet är en institution med väldigt högt anseende. Om vi nöjer oss med att gå hundra år tillbaka i tiden förknippades universitetet av tradition med bildning, något som hade högt prestigevärde även om det inte särskilt ofta hade med pengar att göra. Bildning var en kulturbarriär som legitimerade tidens klassamhälle. Läs mer

Vem är längre intresserad av bildning?

Idéhistorikern Sven-Eric Liedman har nyligen lämnat in ett manus till en bok om utbildningen, från grundskola till akademiska studier. Den utbildningspolitik som bedrivs idag får inte honom att dra på smilbandet, förutom när han fäller några ironiska kommentarer. Läs mer

Samhället förändrar även naturvetenskapen

Debatten om universitetets framtid delar gärna upp sig längs några olika stråk. I ett spår pratas det om den allt viktigare utbildningen, men kanske inte så mycket om bildning. Här flockas inte minst utbildningspolitiker. Bland humanisterna däremot tar man gärna sin utgångspunkt i frågan om bildningens framtid. Humanisterna själva känner ofta att de hamnat i strykklass och blivit nedvärderade. Sedan länge råder däremot stor tillförsikt hos medicinare och naturvetare/teknologer. De kan vara trygga i att deras verksamhet utgör modellen för vad som idag är vetenskap. Läs mer

Vi ska inte förlora…

Efter år av trakasserier och misshandel i en skola i Småland orkade inte den romska familjen längre och flyttade.
Att bli diskriminerad, misstrodd och illa behandlad har tillhört vardagen för musikern. Nu närmar sig rättegången i en process som DO driver. Läs mer

Romerna är en utsatt grupp

Nekad att få hyra lägenhet, stoppad i butiken och trakasserad i skolan. Romerna i Sverige är ett utsatt och ofta diskriminerat folk. Under 2009 fram till februari i år har DO, Diskrimineringsombudsmannen, drivit åtta rättsprocesser som berör romer. Läs mer

En historik och nyttiga länkar

Romer, roma (av rom, vilket betyder ”människa” på romani), är en folkgrupp. Folkgruppen kallas även zigenare, en term som emellertid kan uppfattas som nedsättande och numera undviks i offentliga sammanhang i Sverige. Ordet zigenare kommer ursprungligen från den turkiska benämningen på romer:”Antziganoi.” Av de cirka 20 miljoner romer som bor över hela världen så bor ungefär 15 miljoner i Europa, främst i Östeuropa. Det bör dock tilläggas att siffrorna är något osäkra, på grund av att många romer undviker att registrera sin etnicitet av fruktan för förföljelse. Läs mer