ALBA NR 3 3 MAJ 2000
WWW.ALBA.NU
  alba avslöjar
  För några år sedan rasade en debatt i Sverige om möjligheten att popularisera vetenskap. Sven Öhman, professor i lingvistik, hävdade att det är omöjligt att popularisera. Han blev manglad av kultur- och vetenskapsjournalister. Till den första vetenskapsfestivalen för tre år sedan intervjuades han i Alba. Tidningen fick godkänt betyg av honom. Nu laddar vi med nytt nummer om populärvetenskap. Några av artiklarna är skrivna av forskare som ingår i ett nätverk som diskuterar just popularisering.
 

CECILIA MALMSTRÖM
TANKAR I EU-PARLAMENTET

Teorier om sammansvärjningar förutsätter en hemlig konspiration av dolda krafter. Samlingen är brokig men har stor politisk kraft.
 

JAN NOLIN
DEN FARLIGA POPULÄRVETENSKAPEN
Sven Öhmans bok Svindlande perspektiv har präglat debatten om populärvetenskap under 90-talet. Öhman snuddar vid relationen mellan popularisering och makt. Detta kraftfält lämnar inte forskningen opåverkad.

  KJELL JONSSON
INTE BARA FRANKENSTEIN
Forskaren i massmedia blir ofta en arketyp. Frankenstein och Einstein har varit de dominerade bilderna, vilket naturligtvis har påverkat allmänhetens föreställning av vad forskning är.
  SIRI REUTERSTRAND
VAR FINNS POPULÄRVETENSKAPEN
Hur definierar man egentligen populärvetenskap? Var går gränsen mellan skönlitteratur och populärvetenskap till exempel?
Enligt ordboken ska populär här betyda lättillgänglig, lättfattlig. Tolkar man begreppet brett så kanske den finns överallt? Eller är det bara hårdfakta som gäller?
  CHRISTER WIGERFELT
HUR KUL ÄR POPULÄRVETENSKAP?
Naturvetenskap lockar inte dagens tonåringar. Samtidigt byggs ett påkostat naturvetenskapligt museum i Göteborg. Är det upplagt för ett fjasko?
 

JANIS GEDROVICS
ELEVERNA VÄNDER NATURVETENSKAPEN RYGGEN?
Världen ropar efter naturvetare, men är det något eleverna på gymnasienivå lyssnar till? En studie i Lettland och Sverige visar på ett vikande intresse bland gymnasieeleverna.

  AANT ELZINGA
FORSKNING BETRAKTAD I DEN POLITISKA SPEGELN
Populärvetenskapliga ambitioner återspeglas i stor utsträckning i de målsättningar som politiker har med forskningen. Elzinga skissar 1900-talets forskningspolitik.
LINA GUSTAVSSON
SOM PUH ELLER UGGLA?
Vetenskapen gör ibland som Puhs gode vän Uggla när saker ska förklaras för oss. Krångligt blir det. Egentligen behövs det bara någonting som kan väcka vårt intresse.
Ur gamla nummer
 

VAD ÄR VÄL ETT AKVARIUM?
Är det bara våta drömmar, eller ska vi få tre stora akvarieanläggningar i Göteborg?
UFON, ROBOTAR OCH JÄTTEMYROR
Vad är möjligt av det som beskrivs i science fiction?
MINERAT FÄLT MELLAN ARV OCH MILJÖ
Gentekniker kämpar förgäves för att hålla forskning utanför det politiska fältet.
FILOSOFEN SOM RÖR UPP SINNEN
Törbjörn Tännsjö skriver debattartiklar och väcker vrede vid frukostbordet.
POPPIG VETENSKAP MEN KRITIKEN ÄR HÅRD
Förlagen och journalisterna är glada. Men Sven Öhman är kritisk.
SVEN ÖHMAN SVARAR PÅ ALBAS FRÅGOR
Efter hårda duster med populärvetenskapens försvarare ställer Alba några frågor.

OZONER, FREONER OCH FORSKNING

Intervju med Jan Nolin.
TID OCH TIDSMEDVETANDE
I vardagslivet finns olika tidsformer. Finns några kopplingar mellan dessa?
MAKTEN ÖVER FRAMTIDEN
Intervju med Sven-Eric Liedman.
IDÉSPRIDNING I SALONGERNA
För 200 år sedan var bostaden inte lika privat som idag.


SALAMANDER
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten
Recension CHRISTER WIGERFELT
KVINNA I MANLIG FORSKARVÄRLD
Marie Curie är en av fysikvärldens stora forskare. Trots sina två nobelpris förblev hon illa sedd och förtalad inom stora delar av forskaretablissemanget. Biografi.
Debatt DEMOKRATI PÅ NÄTET
Kommer ny teknik att kunna göra demokratin enklare? Det pågår en del spännande saker inom området it och demokrati just nu. Här hittar du tre exempel.
Recension LEIF WILEHAG
TJOCK BRANDVÄGG
Spännande, men utan överraskningsmoment och lite för tjock fann Albas recencent Mankells kriminalroman Brandvägg. En läsvärd men inte allt för upphetsande bok.
Recension LEIF WILEHAG
EN LEKTION I SKRIVANDE
Lars Åke Augustsson ger, tillsammans med en del namnkunniga författare, goda råd i skrivandets konst i boken Att skriva romaner och noveller. En tämligen lärorik och användbar bok tycker Albas recencent.
Krokstrandsfestivalen

VILL DU HA ALBAS ELEKTRONISKA LÖPSEDEL
VI SKICKAR MEDDELANDE NÄR NYTT NUMMER KOMMER
SKRIV DIN E-POSTADRESS HÄR

 

Siffermakt

"Tänk vad vetenskapen avancerat!"
utbrast Mor Johanna exalterat,
när hon kunde läsa i avisa
att man svart på vitt förmått bevisa
något som hon anat och förstått
men som snillen med sin smak försmått,
i sin tro att amatörlogiken
var nåt underlägset statistiken.
Ingen forskare ju får nå'n ro
om man överger sin ärvda tro
att gammal sanning blir mer sannolik
om dess uttrycksform görs sifferrik.
Då ses verkligheten av de lärde
och ett folkvett får ett vittert värde.

Ur: Euforismer och melankoletter
Guy Heyden, Biologik 1999

Gör gärna ett besök på Biologiks hemsida

alba avslöjar alba avslöjar