Västerlandet betraktat med andra ögon

Det är i år trettio år sedan den palestinsk-amerikanske litteraturvetaren Edward Saïd gav ut sin Orientalism, en bok som kom att få stor och bestående betydelse för hur den begreppsliggör och beskriver ett för västerländsk kolonialism och imperialism grundläggande förhållningssätt till de människor som fanns i länderna som kolonialiserades och tvingades in i imperier, där de plundrades på sina tillgångar och makt- och intressepolitiskt underordnades kolonialmakterna. Läs mer

I skuggan av sig själv

Varför skriver man en självbiografi? För att hitta sanningen om sig själv? För att få en anledninng att gå tillbaka? Eller helt enkelt bara för att ha kontroll av bilden av den egna personen. Läs mer

En lek med klichéer

Första boken blev hyllad. En stor kritikersuccé som också sålde bra. Nästa Stieg Larsson sas det till och med. Själv var jag inte alls förtjust. Nu har uppföljaren kommit. Den svåra nummer två. Den som bekräftar eller avfärdar ett författarskap. Så jag tänkte att kanske hade jag fel och de andra rätt. Kallentoft fick en chans till. Läs mer

Resa till ordens ursprung

Att skriva ordboksrecensioner ger i allmänhet inte så många möjligheter till snabbkritik, till skillnad av väderhäftig kritik som kunde riktas in på eviga detaljer, men i det korta med sitt huvudspår språk och billig poäng av antingen utförlig eller icke av tillräckligt utförlig bok, har däri med det rätt få saker att ta fasta på, men helt klart att den här är ordboken under redaktion Mona Wiman inte överhövdan fyller alltför väl kraven på en utförlig etymologisk ordbok, absolut ingen man blir alltför lyrisk över överhuvudtaget. Läs mer

Ett smörgåsbord av mystiskt småvarmt

Mumiens blod börjar med en ensam patient i ett ödsligt dårhus, klipp till snabbpresentation av den tre meter långa björnen Theo som just kommer hem till lägenheten med nya ockulta böcker (rätt deppig, dom nya böckerna kommer nog inte att förvandla honom tillbaka till människa dom heller), klipp till ytterligare en ensam man som går ner i källaren för att hämta sylt men naturligtvis råkar väldigt illa ut. I rask takt kastas vi in i ett mördarmysterium med övernaturliga inslag. Läs mer

Stark uppföljare till Persepolis

Det är med enorma förväntningar jag sätter mig ned med Kyckling i Plommon, Marjane Satrapis tredje titel. Hennes fantastiska debut, Persepolis, om hennes uppväxt i Iran och om Irans moderna historia, är helt enkelt svår att toppa. Därför blev jag en aning besviken när Broderier kom häromåret, det kändes på något sätt som extramaterialet till Persepolis, det som så att säga blev över i klippningen. Läs mer

En pillerprofitörs bekännelser

När man, som jag, vilket jag har betonat i en tidigare recension, under flera år varit mycket intresserad av det läkemedelsindustriella komplexet kan man inte motstå möjligheten att läsa och kanske också recensera varje nyutkommen bok om området, som nu den senaste, John Virapens bok ”Piller och Profiter”. Den är som Ingrid Carlbergs bok ”Pillret” (2008) fast tvärtom så att säga. Läs mer

En hoppfull själ som saknas idag

Förmodligen var Tage Danielsson tillsammans med Astrid Lindgren den mest älskade och respekterade människan i Sverige under senare delen av 1900-talet. Inte annat än följdenligt är det då att de båda under en period hade ett nära samarbete, det var medan filmen Ronja rövardotter spelades in med Tage Danielsson som regissör. Filmen är – föga förvånande – en av de mest sedda i Sverige, som trots ungarnas tidiga tillvänjning till tv- och dataspel med en helt annan och snabbare mediaestetik än det svenska 1980-talets fortfarande har kvar sin appell till nya generationer. Läs mer

Existentiell visdom och naturvetenskaplig klokskap

I dessa dagar då boklådorna svämmar över av klimatkrisböcker – behöver vi då ännu en? Ja, kanske. I sin nya bok sätter Stefan Edman och Martin Lönnerbo in människans förhållande till naturen i ett religiöst perspektiv. Deras övergripande slutsats blir att den moderna (globala) medborgaren måste, oavsett trosinriktning, inse att miljöhoten som vi står inför är en existentiell utmaning lika mycket som ett ekonomiskt eller tekniskt problem. Läs mer

Ökad spänning i välståndskriget

Vi har vant oss vid att tolka omvärlden i form av sociala rörelser. Det kan vara klasskonflikter på nationell nivå som uttryck för maktkamp, det kan vara etniska aspekter på boendet eller genusaspekter på lönespridningen. Allt detta är strukturer som efter hand har inlemmats i vår världsbild där vi har hittat ett sätt att förhålla oss till dem. Kanske tror vi därför att vi till fullo förstår vår omvärld? Läs mer