scenkonst

topplänk.böcker

utbildning

Årets fotograf 2021: Lars Epstein

Ny tidning för språkintresserade

Inte länge sedan alls tillhanda kom Tidningen Kulthören till. Nu har vi särpräglade Språktidningen i tur och tryck. Hur helst, den är lite så där si som så, lovvärd till idé, det är kanske dagens välsignelse med en enkomtidning om svenskan och språkfrågor i tiden, men den slår lite ner av ganska glättigt, spretar i ämnen, leker där var sandlådan är för närmsta ögon, som det verkar, snärtigt mer än helt mättande, näringsgraden låg, det tycks inte heller så mycket i den, trycks inte så mycket i den trots sidor, å andra sidan är det få (snarast inga) tidningar där man har att kräva ett just för sig av lämpligt innehåll om önskeläsningens god suck. Läs mer

Gratis e-böcker från Alba

Publicering av böcker exklusivt för nätet ökar i omfattning. På Alba räknar vi med att fylla på lagret med en eller några titlar om året. Vi önskar en givande läsning! Läs mer

Låt inte politisk retorik stoppa regionaliseringen

Under de gångna veckorna är det många som ifrågasatt varför vi överhuvudtaget skall lägga energi på att lämna in remissvar på Ansvarskommitténs förslag. De utspel regeringens företrädare gjorde under försommaren har av många tolkats som att kommitténs arbete redan är förpassat till papperskorgen. Det vore olyckligt om detta centrala inspel, där man säger sig försvara underifrånperspektivet, skulle begränsa viljan att engagera sig i remissarbetet. Läs mer

Den närvarande pappan

Intresset för faderskap och fäder har fluktuerat över tid, framstegsoptimism har blandats med pessimism och uppgivenhet. Trots att ”pappamånaderna” har inneburit att fler män tar ledigt från sina arbeten för att stanna hemma under en längre period med sina spädbarn, finns det hos vissa debattörer och forskare en otålighet över att utvecklingen går så långsamt. Samtidigt finns det mycket som tyder på att det faktiskt ägt rum betydande förändringar och omvandlingar av faderskapet. Läs mer

Rambo på reträtt

En riktig man är beredd att offra sitt liv för sitt land. Den synen har varit grundstenen för den allmänna värnplikten i Norden. Men innan värnplikten infördes var kopplingen mellan manlighet och krig inte lika stark. Frågan är om cirkeln håller på att slutas några sekel senare. Läs mer

FAUST

av Charles Gounod, Jules Barbier och Michel Carré
Operan, premiär 2007-09-01
Dirigent Pietro Rizzo
Regi Christof Loy
Scenografi Herbert Murnaur
Medverkande Johan Weigel, Anders Lorentzon, Malin Byström, Fredrik Zetterström, Ann-Kristin Jones, Helena Holmberg, Anders Lundmark
Göteborgsoperans Kör och Orkester Läs mer

Snabbresa från järnåldern till medeltiden

Dick Harrison är professor i historia men nöjer sig inte med att sprida sina kunskaper och sitt engagemang för historieämnet till sina studenter. Han har även givit sig in i den populärvetenskapliga branschen och blivit prisad för en bok om digerdöden. Nu tar han steget över till skönlitteraturen. Ett vanskligt steg eftersom berättandet i den vetenskapliga litteraturen formmässigt ligger långt från romanen. Läs mer

DÖDSDANSEN

av August Strindberg
Teater Aftonstjärnan i samarbete med FolkTeatern
Regi Erik Stålberg
Medverkande: Dag Malmberg, Sara Wikström, Lasse Brandeby
Scenografi Lolo Jakobsson Läs mer

Östpoesi som inte känns drabbande

Men varför svider inte de medverkande poeternas språk? Med bidrag av Natalja Antonova, Igor Belov, Béla Javorksy, Sándor Kányádi, Sergej Michajlov. Läs mer

Plockgodis från vänsterns Gossen Ruda

Jan Myrdal har nyligen blivit 80 år gammal och som en slags hyllning kommer Murbruk förlag ut med ett urval av texter skrivna under de senaste femtio åren. Bortsett från jubileet – kan texterna vara av intresse för den politiska debatten av idag? Svaret är kanske inte lika givet som man kan tro. Läs mer