Årets fotograf 2016: Linda Maria Thompson

Foto Linda M Thompson

[160101] Linda Maria Thompson är Årets fotograf i Alba 2016. Hon är född i Sverige men flyttade som barn till USA. Hela ungdomstiden fram till 20+ formades hon mycket av det amerikanska samhället. Du kommer att möta en fotograf som intresserar sig för migranters villkor.

Kanske är det så att hennes egen bakgrund som migrant har gjort henne extra sensitiv för vad som händer med identiteten hos individer som flyttar mellan olika kulturer? Men var började tanken gro på att vilja bli professionell fotograf? Det är väl inget man normalt bestämmer sig för som koltunge, eller?

– Både pappa och morfar fotograferade mycket, jag fick min första kamera när jag var runt 9 år gammal, men egentligen började jag väl själv fotografera mer medvetet först i High School. Det var något magiskt med det analoga fotograferandet, att framkalla filmen och den spänning som det innebar att framkalla bilderna och att pröva olika metoder för att skapa olika resultat. Då förstod jag väl inte att detta skulle kunna bli mitt framtida yrke. Men när jag tänker tillbaka på den tiden kan jag se att det inte var så konstigt ändå.

– På universitetet gick jag en introduktionskurs i bildjournalistik och förstod att detta var något för mig. Här hade jag både bra lärare och mentorer. De gav uppdrag att ta en rulle film och la märke till att jag ofta kom tillbaka med fem fulltagna rullar. Tanken att man kunde jobba med det som man älskar blev en ögonöppnare.

Vad är det som gör starkast avtryck hos andra fotografer? Den frågan kan möjligen indikera vad som dyker upp hos den fotograf som får frågan. Linda Maria Thompson tycker att det är svårt att peka ut en enda inspiratör, men nämner sedan Dorothea Lange, som dessutom gjorde den första fotobok hon fick i sin ägo.

– Dorothea Lange gjorde ett historiskt viktigt projekt om den amerikanska depressionen och hennes bilder av kringresande jordbrukare är både artistiska och samtidigt fint berättande om villkoren för dessa människor. Hon hyste värme och kärlek för de människor hon skildrade.

Du är ju själv en form av migrant med rötter i både Sverige och USA. Själv tycker jag att det många gånger är enkelt att avgöra om en tecknare är svensk eller amerikan. Men hur är det med fotografiet, finns det olika bildkulturer i dessa länder?

– Inom bildjournalistiken finns det tydliga skillnader, men jag tycker att skillnaderna var större för tio år sedan. Sverige har ganska nyligen fått sin första högskoleutbildning i bildjournalistik. Tidigare var de antingen självlärda eller hade mer konstnärlig bakgrund.

– När jag flyttade till Sverige för några år sedan blev jag tagen av den konstnärligt uttryck på fotografierna i tidningarna i Sverige och även generellt i Europa. Den amerikanska bildjournalistiken har historisk varit mer tydlig och snabbläst. I senare år har den amerikanska traditionen har tagit intryck av Europa så att skillnaderna har minskat, och vise versa.

Linda Maria Thompson arbetar halvtid som programansvarig på bildjournalistikprogrammet på Mittuniversitetet i Sundsvall. Andra halvan arbetar hon som frilansfotograf. En kombination som för henne ger positiva impulser i bägge riktningarna. Som lärare måste man odla sin kritiska blick. Och vad är det kritiska och väsentliga för en student? Sådana frågeställningar skärper samtidigt blicken på de egna projekten. Omvänt använder hon gärna sina egna erfarenheter i undervisningen.

Linda Maria Thompson kommer under överskådlig tid att arbeta med teman om migration och minne, plats och identitet. Under våren planeras utgivningen av en bok med den preliminära titeln In place of memory.

Det analoga fotografiet är ett annat projekt som hon har fastnat för. Med en lånad storformatskamera – negativstorleken är hela 18×24 centimeter – ska hon utforska det fotografiska ögonblicket. Nu pratar vi om en exponeringstider på många minuter.

– Jag har fotograferat digitalt i många år nu, så det är spännande att sakta ner processerna med det analoga fotograferandet. Vilken är skillnaden, kan det vara att det tar tid, är det apparaterna eller framkallningsprocessen? Jag vet inte idag vad jag ska komma fram till.

Det är en frågeställning man kan ta med sig när man besöker hennes hemsida www.lindamthompson.com  och på Instagram @lindamthompson.

 

Fotogalleri: Linda Maria Thompson

▪ Christer Wigerfelt