TIDSKRIFTSEXTRA
 
 

Alba och Kulturnät Sverige/Magasinet rapporterar varje dag från bokmässan i Göteborg. Med tonvikt på tidskrifter. Både webbtidskrifter och tryckta.

 
SÖNDAG 22 SEPT
Extra

NOTISER
Låna elektroniska böcker. Årets flintyxa utdelad. Årets bibliotek utsett.

Extra

GÖRAN BYHLIN
PUBLIC SERVICE HOTAS INIFRÅN
Ekonomer och tekniker har tagit över makten i Public Servicee-företagen och journalistiken är alltmer tillbakaträngd. Och det största hotet är inte de kommersiella krafterna.

Extra

ANA DURÁN
GLAPPET MELLAN MEDIERNAS VILLKOR
Mats Dahlström talade om att ge ut vetenskapliga och textkritiska webbutgåvor av klassiker på nätet istället för i bokform. Digitala inkunabler, som det heter.

Extra

GÖRAN BYHLIN
VITALA TIDSKRIFTER MEN EKONOMISKA PROBLEM
På ytan ser det ut som om kulturtidskrifterna i Sverige mår bra. Få länder i Europa har samma bredd. Men få tidskrifter har ekonomiska resurser att nå ut till en större publik.

Extra

ANA DURAN
DIREKT PÅ NÄTET - DYGNET RUNT
Internets betydelse för ungas skrivande är mycket stort. Det snabba mediet är idealiskt för de unga. Men ännu dröjer det traditionella sättet att publicera sig på papper kvar.

Extra

CHRISTER WIGERFELT
CHOMSKY VÄGRAR LÅTA SIG BLI KULTFÖRKLARAD
Noam Chomsky är lingvisten som säger sanningar som många andra intellektuella undviker att yttra, även om de skulle ha samma åsikter. Mot sin vilja har han fått kultstatus.

Extra

SIRI REUTERSTRAND
SLUT FÖR I ÅR - OCH SIKTE MOT NÄSTA MÄSSA
Som vanligt var det en nöjd Bertil Falck som rundade av årets mässa - och tog sats mot nästa år direkt. Populärvetenskap blir ett av 2003 års teman.

 
LÖRDAG 21 SEPT
Extra

DAGENS NOTISER
Kan man bli journalist på 20 minuter? Intellektuell nonchalans. Författare på nätet. Årets kulturtidskrift utsedd. Chomsky, Ordfront och marknaden.

Extra

GÖRAN BYHLIN
DAGS FÖR PRESSTÖD TILL WEBBTIDSKRIFTER?
Frågan om statligt stöd till webbtidskrifter är kanske det som diskuteras intensivast under Journal2002. david Karlsson, ordf i Statens kulturråds referensgrupp för kulturtidskrifter, tycker att det är dags för handling.

Extra

SIRI REUTERSTRAND
SÅ BLEV JAG FÖRFATTARE
Det hår definitivt inte att utbilda sig till författare anser både Torbjörn Flygt och Ninni Holmqvist. Var och en måste själva hitta sin egen röst. Men några knep finns det

Extra

ANA DURÁN
LÅT BOBBY LYSSNA PÅ DIN TIDSKRIFT
Seende personer läser nättidningar, synskadade lyssnar på dem. Men nättidningar är ofta felbyggda, vilket gör att de synskadade inte kan lyssna till dem.

Extra

CHRISTER WIGERFELT
TIDSKRIFTSARKIV PÅ INTERNET TESTAS
Statens kulturråd gör ett försök att fånga upp intressant arbetsmaterial ur kulturtidskrifternas arkiv. Det visar sig vara förenat med stora problem. Samtidigt väcks frågan om hur man ska hantera arkiv för webbtidskrifter.

Extra

SIRI REUTERSTRAND
GE KVINNORNA HALVA UTRYMMET
I samband med utdelandet av priset till årets kulturtidskrift höll Mian Lodalen och Josefin Brink en liten föredragning om snedfördelningen mellan könen och det redaktionella materialet.

Extra

 

FREDAG 20 SEPT
Extra

DAGENS NOTISER
Det blåser snåla vindar över Nordens kulturtidskrifter. Vad är solidaritet? Och till sist ett länktips för uppkopplade bokköpare.

Extra

CHRISTER WIGERFELT
WEBBTIDNINGEN - KULTURPEST I FINRUMMET?
Ett välbesökt seminarium där Alba tillsammans med Kulturnät Sverige tog upp om webbtidskrifternas villkor. Nättidningarna Yelah och Epigon stod för det ungdomliga perspektivet.

Extra

SIRI REUTERSTRAND
ATT GNÄLLA ÄR INGEN BRA METOD
Såväl författare som akademiker och kritiker är rörande eniga om att barnlitteraturen är styvmoderligt behandlad i media. Dags att ändra på detta tyckte man på två av fredagens seminarier.

 
TORSDAG 19 SEPT
Extra DAGENS NOTISER
Bibliotekarien som jobbar hårt på att få fler att läsa tidskrifter. Hur ska man kunna skilja en författare från en journalist? Och varför är bilderna så tråkiga i tidningarna?
Extra

SIRI REUTERSTRAND
ATT TA SIG RUNT I NÄTBRUSET
Två av dagens seminarier handlade på var sitt tema om hur man tar sig runt internets blindskär. Den ena om olika sökmotorer och det andra om källkritik. Inget tillförde särskilt mycket för den vane, men en del intressanta länktips fick vi oss till livs.

Extra

GÖRAN BYHLIN
E-BOK MED BETALNINGSPROBLEM
E-boken är här. Till och med som kurslitteratur på universiteten. Men fortfarande är det oklart vem som ska betala. Är det studenten eller biblioteken?

Extra

CHRISTER WIGERFELT
NY OFFENSIV GÖR KULTUR TILL MARKNAD
Tre seminarier diskuterade olika aspekter av relationen mellan kultur och marknad. De globala förhandlingarna som förs om att överföra fler tjänster till marknaden har väckt stor oro bland landets bibliotekarier.

Extra

GÖRAN BYHLIN
BIBLIOTEK NOBBAR GRATIS TIDSKRIFTER
Gratisprenumeration på fem tidskrifter i ett helt år. Det är statens erbjudande till landets kommuner för att öka utbudet av tidskrifter. Men pengarna som avsatts för projektet har inte tagit slut. Bara 150 kommuner har nappat på erbjudandet.

Extra

 


 

REDAKTION PÅ BOKMÄSSAN:
ANA DURÁN [KULTURNÄT SVERIGE], GÖRAN BYHLIN [FRILANS], SIRI REUTERSTRAND [ALBA], CHRISTER WIGERFELT [ALBA], KARIN BOLIN [KULTURNÄT SVERIGE]


 

BILAGA TILL
ALBA.NU

TIDNING FÖR
KULTUR,
VETENSKAP
OCH SAMHÄLLE

 

I SAMARBETE MED:
 
 
JOURNAL2002
 
WEBBTIDSKRIFTER
 
Länkar till 62 kulturtidskrifter på nätet hittar du >>Här
 
DAGENS BILD
 
SÖNDAG

 
Den springlans nya barn- och ungdomskatalogen studeras noggrant från pärm till pärm.
 
DAGENS CITAT
 
SÖNDAG
"Idag erbjuds mediasmet till folk och god journalistik till dom som kan betala"
AGNETA LINDBLOM HULTÉN
 
LÖRDAG
"Det finns två strategiska aktörer i dagens storstäder, det globala kapitalet och de stora undertryckta grupperna"
SASKIA SASSEN
 
FREDAG
"Det är roligare att läsa om helvetet än om paradiset"
MARJA TALLGRE
 

TORSDAG

"Det finns starka indikationer på att medelamerikanen har högre moral än de intellektuella"
NOAM CHOMSKY