scenkonst

topplänk.böcker

utbildning

Nr 4 2000 – Tid för böcker

Nr 4 2000 – Tid för böcker ALBA NR 4 14 JUNI 2000 Äntligen sommar – äntligen ledig och lat! Alla har kanske inte råd att resa bort, så några restips ger vi inte. Däremot tips för en inre, mycket billigare resa. Albas sommarnummer innehåller mängder av förslag på böcker som kan göra er sällskap i hängmattan eller var ni nu väljer att vara. Trevlig sommar! CECILIA MALM Läs mer

Nr 3 2000 – Populärvetenskap

Nr 3 2000 – Populärvetenskap ALBA NR 33 MAJ 2000 alba avslöjar Läs mer För några år sedan rasade en debatt i Sverige om möjligheten att popularisera vetenskap. Sven Öhman, professor i lingvistik, hävdade att det är omöjligt att popularisera. Han blev manglad av kultur- och vetenskapsjournalister. Till den första vetenskapsfestivalen för tre år sedan intervjuades han i Alba. Tid Läs mer

Nr 2 2000 – En designad värld

Nr 2 2000 – En designad värld ALBA NR 215 MARS 2000 Kulturen har skiftat fokus. Våra hem pryds allt mer sällan av traditionell konst. Däremot satsar vi gärna pengar på snygg design. Med hjälp av den signalerar vi vilka vi är. Världen är full av designade föremål – oftast tänker vi inte ens på att det finns en tanke bakom dem. Är 00-talet ännu ett ytans decennium? CECIL Läs mer

Om att bevara och att förnya

Om att bevara och att förnya. Så hette det i Läroplanen, kanske heter det fortfarande så om skolans grundläggande syfte. Men – vad skall förnyas och hur mycket? Läs mer

Om spänningen mellan en lärares olika roller

Ämnet som i lärarutbildningen benämndes – Muntlig framställning – hade tidigare anförtrotts en skådespelare. Han hade rullat på ärren och väst på essen. Läs mer

Lärarroll i förändring

Jag utbildades till ämneslärare på ”provårens” tid, i början av 1950–talet på ett av Göteborgs statusläroverk, Hvitfeldtska. ”Att gå provår” var då detsamma som att utbilda sig till lärare inom läroverken, dvs. för undervisning i realskola och gymnasium. Läs mer

Nr 1 2000 – Den sköna konsten att

Nr 1 2000 – Den sköna konsten att ALBA NR 1 26 JANUARI 2000 Samtidigt som vi sägs vara på väg in i kunskapssamhället, finns flera undersökningar som visar på ett minskat läsande. Det gäller alla skikt i samhället. Allra minst läser männen. Vad får det för konsekvenser? Hur går det med demokratin? CECILIA MALMSTRÖM TANKAR I EU-PARLAMENTET Läs mer Läser vi böcker i framtide Läs mer

Nr 7 1999 – Demokrati på annat sätt

Nr 7 1999 – Demokrati på annat sätt ALBA NR 7 – 8 DECEMBER 1999 De politiska partierna tappar medlemmar. Betyder detta att demokratin har hamnat i kris? Demokratiutredningen presenterar snart sina förslag och parlamentarismen blir naturligtvis ett centralt tema. Samtidigt rör det sig i folkdjupet med aktiviteter som ritar upp ett nytt politiskt landskap. Vi har låtit några av dem Läs mer

Nr 6 1999 – Integration

Nr 6 1999 – Integration ALBA NR 6 – 20 OKTOBER 1999 I Göteborg finns en anonym storstad, en av landets största städer. 130.000 människor med invandrarbakgrund – 23 procent av befolkningen. En belastning som borde kunna vara en resurs. Men under tio år har klyftorna i Göteborg bara blivit allt större. Det handlar om stadens överlevnad. Inte bara i Angered och Biskopsgårde Läs mer

Nr 5 1999 – Mötesplatser

Nr 5 1999 – Mötesplatser ALBA NR 5 – 8 SEPTEMBER 1999 Att skiljas är att dö en smula. Och att mötas är att leva lite grand. Möten är livsviktiga för oss flockdjur. Vi söker oss till varandra och i mötet kan vad som helst hända. Men var ses vi? I hemmet? Ute på gatan? Eller i en mer abstrakt verklighet? SIRI REUTERSTRAND VAR SKA VI TRÄFFAS? Läs mer Det privata rummet är Läs mer