scenkonst

topplänk.böcker

JUNGFRULEKEN – EN SMUTSIG LITEN SAGA

JUNGFRULEKEN – EN SMUTSIG LITEN SAGA
av Jean Genet
Översättning: Katrin Ahlgren
Gästspel av Riksteatern på Pusterviksteatern 17 och 18 april
Regi: Hedvig Claesson
Scenografi och kostym: Ann Bonander Looft
Ljusdesign: Erik Berglund
Musik: Lina Englund
Mask och peruk: Gunilla Pettersson
I rollerna: Annika Hallin, Lena Mossegård, Malin Crépin Läs mer

IGELKOTTEN OCH MULLVADEN

efter Anna Höglunds och Gunnar Lundkvists böcker
Teater Tamauer på Hagateatern, premiär 14 april 2007
Dramatisering & Sångtexter och regi: Anders Friberg
Dekor: Anders Friberg efter en idé av Johan Friberg
På scenen: Sara Klingvall och Jan Ericson
Kostym: Tove Berglund.
För barn 3-6 år Läs mer

STJÄRNAN ÖVER LAPPLAND

av Staffan Göthe
Premiär på Göteborgs Stadsteater, Nya Studion 13 april 2007
Regi: Elisabeth Frick
Scenografi och kostym: Marika Feinsilber
Ljus: Mikael Seidemo
Dramaturg: Nadja Gabay
Mask: Gunnar Lundgren
I rollerna: Anna Bjelkerud, Fredrik Evers och Henric Holmberg

En humoristisk, tragisk, satirisk men medmänsklig historia av Staffan Göthe. Läs mer

Den ofrivilliga medmissbrukarens helvete

En ung familj i Göteborg väntar sitt andra barn, de sociala och ekonomiska omständigheterna är goda, det mesta tycks vara frid och fröjd. Men kvinnan i familjen har en syster som varit drogmissbrukare, och nu slår hennes återfall efter två rena år ner som en förbrännande blixt i familjens tillvaro och ställer allt på ända. Läs mer

Nästa stora deckargenombrott?

Vem är ond och vem är god? Kan man se det vid en första anblick eller finns det ens alltid tydliga skillnader mellan dessa ytterligheter? Ett krig sätter djupa spår hos alla inblandade och konflikten lever vidare långt efter det att de officiella fredsfördragen undertecknats. I den femte boken om kriminalinspektör Elina Wiik vävs mord i Sverige ihop med mord i Italien och i gränslandet mellan Serbien och Kroatien. Läs mer

Hur vill den kreativa klassen bo?

Två tendenser i boendet står till stor del emot varandra. Den dominerande handlar alltmer om att se bostaden som en källa till ekonomiska vinster. Den andra handlar om att tillförsäkra sig kulturella värden i boendet. Senmodernt mot kreativt. Hur kommer vår syn på boendet att förändras? Läs mer

Är boendeinflytande ett lyft för hyresrätten?

Den egna bostaden är för de allra flesta ett hem som förknippas med det mest intima i tillva-ron. Lägenheten är därför också något som i hög grad engagerar i stort sett alla hyresgäster. Att kunna forma denna plats efter egna behov och personliga önskemål upplevs nästan alltid som mycket angeläget. Samtliga hyresgäster kan därför förväntas vara aktivt intresserade av ett långt utvecklat inflytande över lägenhetens utformning och underhåll. Läs mer

Stärkt hyresrätt kräver hårt arbete

Hur kan vi som hyresgäster påverka vårt boende? Tänk om alla och inte bara några få blir tillfrågade om hur de skulle vilja ha sitt boende. Det skulle kräva att folk engagerar sig och en hel del arbete för alla. Läs mer

Alltför stort fokus på regiongränser

Mycket av diskussionerna om Ansvarskommitténs slutbetänkande har, liksom tidigare rapporter, kommit att handla om de territoriella gränserna istället för den faktiska politiken. Med tanke på att beslut om vilka sakområden som ska hanteras på vilken nivå kan innebära mycket större förändringar i den förda politiken och därmed för medborgarna, kan det tyckas märkligt att så lite av diskussionerna hittills har handlat om vilka politiska sakfrågor som bör hanteras av lokal, regional, respektive nationell nivå – eller för delen på europeisk nivå? Läs mer

Marknadsekonomin som segregationsmotor

Hur dyrt är det att bo i villa, bostadsrätt och hyresrätt? Den frågan är laddad och leder inte sällan till meningsskiljaktigheter, men det är heller inte helt enkelt att jämföra. Hyr man en lägenhet har man oftast en viss grad av service inbakad i priset, medan en villaägare kanske bara har sophämtning som extra service. Men det betyder inte att det är ointressant att försöka göra en jämförelse. Läs mer