Slottet som gick upp i konsten

Wanås konst

Av Skånes alla slott sticker Wanås norr om Kristianstad ut som en ständigt växande plats för tillfällig konst och fasta installationer. Man skulle kunna säga att hela slottet ingår i en installation av sina egna omgivningar fyllda med nutida konst. Läs mer

Dansken som förändrar biologin

minivinjett.biologi

När det stora Hugo-projektet var i full gång vädrade reduktionisterna inom biologin morgonluft. Nu skulle äntligen ett stort antal sjukdomar spåras och avklädas sina genetiska koder och på sikt nedkämpas. Men ju längre projektet framskred desto mer ökade tvivlet på ett sådant synsätt. Läs mer

Tänk om naturen kan läsa!

minivinjett.biologiDet är knappast så att någon del av naturen utom människan kan läsa Shakespeare. Men betyder det att naturen är stum, döv och blind? Naturen är full av signaler som har betydelse för hur den reagerar. Läs mer

Ytan biologens blinda fläck

minivinjett.biologiDet biologiska livet styrs inte bara av DNA-spiralen och dess avläggare inne i cellen. Människans celler bildar en yta på runt 8 kvadrat-km. Tidigare har biologerna missat att intressera sig för en närmare studie av dess väsen. Läs mer

Naturens tecken uppstår i födelsen

minivinjett.biologiLivets väsen kan två saker som inget förbiologiskt system tidigare lunnat: att förutse och att lära. Förklaringen har ingen fysisk skepnad för den ges av själva gränsytan mellan en biologisk enhet och dess omgivning. Läs mer

Hur biosemiotik skapar naturens språk

minivinjett.biologiDet pågår inte någon process i den levande naturen som inte i någon form regleras kommunikativt. Naturen har förmågan att läsa av och tolka relevanta tecken i omgivningen. Läs mer

Semiosfären i det ekologiska samspelet

minivinjett.biologi

minivinjett.biologiDe beteenden som uppvisas i naturen är ytterst inte framkallade av genetiska uppsättningar utan av förmågan till kommunikation. Naturen är inte bara invävd i biosfären utan även i semiosfären. Läs mer

Vi vill utmana den rådande historiesynen

Vi som är forskare ska inte tillåta oss att tänka på vår samtid och framtid i förenklande termer. Vi ska inte göra världen mindre, utan större. Läs mer

En saknad dimension i historieskrivningen

Foto: Jonathan Westin

Vi är ständigt omslutna av symboler för det förflutna. När vi tänker på historiska tider så tänker vi i visuella och ibland multi-sensoriska representationer där det synliga vävs samman med såväl ljud som smaker, texturer och doft. Men vad är representationer, och varför är det så viktigt att kritiskt diskutera dem? Läs mer

Doftande museum vidgar intrycken

Bild: Art of scent

Vi är ständigt omgivna av dofter och de är en viktig del av våra upplevelser. Men hur doftade det för länge sedan? Går det att återskapa dofter på ett museum? Läs mer